Het badkuipmodel van de arbeidsmarkt. Die uitdrukking maakt al een tijdje opgang bij arbeidsmarktspecialisten. Ze duidt een internationale trend waaraan ook België niet ontsnapt: de werkgelegenheid in hoog- en laaggekwalificeerde banen neemt toe, terwijl het aantal middengekwalificeerde banen afneemt. Visueel voorgesteld blijven de hoog- en laaggekwalificeerde banen boven water, het middensegment zakt weg in de badkuip.
...