Uw tandarts wordt duurder: is een tandzorgverzekering een goed idee?

Roel Van Espen medewerker Trends

Sinds 1 maart 2020 mogen tandartsen voor sommige prestaties meer aanrekenen, als gevolg van een akkoord dat ze afsloten met de ziekenfondsen. Is een tandzorgverzekering dan een goed idee?

Een mooi en verzorgd gebit kan een dure aangelegenheid zijn. Uit de meest recente gezondheidsbarometer van de verzekeraar DKV blijkt dat 45 procent van de Belgen vreest ooit tandzorg nodig te zullen hebben. Opmerkelijker is dat vier op de tien inwoners bang zijn voor de financiële impact ervan. 75 procent heeft zelfs al overwogen een afspraak bij de tandarts uit te stellen vanwege de kosten. Twee op de tien Belgen zouden van een tandartsbezoek afzien wanneer daardoor hun vakantie in het gedrang komt.

Die terughoudendheid mag u niet verwonderen als u weet dat bijvoorbeeld het plaatsen van een beugel bij een twaalfjarige ongeveer 2500 euro kost. “Weliswaar neemt het Riziv daarvan ruim 900 euro voor zijn rekening, en betalen de ziekenfondsen daar bovenop tussen 500 en 750 euro terug”, zegt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. “Maar dat betekent dat je nog altijd makkelijk 900 euro uit eigen zak moet betalen. Voor het ontzenuwen van een tand en het plaatsen van een kroon mag je een factuur van 1200 euro verwachten. Daarvan moet je bijna 1000 euro zelf ophoesten.”

De tarieven kunnen verschillen. Dat heeft te maken met het feit dat er zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde tandartsen zijn. “Geconventioneerden hanteren de wettelijke erelonen”, legt Hanson uit. “Niet-geconventioneerden vinden die te laag, en rekenen daarom ook voor terugbetaalde prestaties extra’s aan. Voor de niet-terugbetaalde prestaties – dat zijn veelal de duurdere ingrepen zoals kronen, protheses en implantaten – zijn er vrije honoraria, zowel bij de geconventioneerde als niet-geconventioneerde tandartsen.”

Geconventioneerd of niet: zo checkt u het

Via de webtoepassing van het Riziv kunt u nagaan of uw tandarts de wettelijke erelonen respecteert. Typ zijn of haar naam is, en selecteer ‘geconventioneerd’ als status. Wordt hij of zij weergegeven in de resultaten, dan hoeft u geen supplementen te verwachten.

Nieuwe maximumtarieven

De voorbije jaren steeg het aantal niet-geconventioneerde tandartsen gevoelig. Om het tij te doen keren, heeft het Verbond der Vlaamse Tandartsen een streefdoel vooropgesteld: tegen 1 december 2020 moet 65 procent in het hele land geconventioneerd zijn. Om dat objectief te kunnen bereiken, werd een nieuw akkoord afgesloten met de ziekenfondsen. Als gevolg daarvan mogen geconventioneerde tandartsen sinds 1 maart meer aanrekenen voor een aantal courante ingrepen. Voorbeelden zijn: tanden trekken, gaatjes vullen, radiografieën en sommige prothesen plaatsen.

Volgens Stefaan Hanson blijven de erelonen voor 75 procent van de ingrepen evenwel dezelfde. “De nieuwe maximumtarieven gelden voor slechts een op de vier behandelingen”, stelt hij. “De prijsstijgingen daarvoor variëren tussen 20 en 30 procent, en zijn volledig ten laste van de patiënt. Voor standaardingrepen, zoals een tand verwijderen en een gewone vulling plaatsen, komt er 16,5 euro bij. Een uitneembaar gebit wordt 116 tot 185 euro duurder.”

Maar er zijn enkele uitzonderingen: voor minderjarigen en sociale categorieën met een verhoogde tegemoetkoming blijven de vroegere tarieven gelden. Om verrassingen te vermijden, moet de tandarts die het maximumtarief hanteert de patiënt bovendien vooraf verwittigen. Het nieuwe akkoord geldt in principe voor twee jaar, maar zal eind 2020 worden geëvalueerd. Wanneer blijkt dat het vooropgestelde streefdoel niet bereikt werd, bestaat de kans dat de overeenkomst niet verlengd wordt in 2021.

Tandartsen in België

Geconventioneerd: 60,5 procent

Niet-geconventioneerd: 39,5 procent

Tandartsen in Vlaanderen

Geconventioneerd: 57,5 procent

Niet-geconventioneerd: 42,5 procent

Streefdoel voor België tegen 1 december 2020

Geconventioneerd: 65 procent

Niet-geconventioneerd: 35 procent

En een tandzorgverzekering?

Omdat geconventioneerde tandartsen door het nieuwe akkoord meer mogen aanrekenen voor bepaalde ingrepen, kunt u een afzonderlijke tandzorgverzekering overwegen. Daarvoor kunt u terecht bij uw ziekenfonds. DKV is de enige commerciële verzekeraar die in ons land zo’n polis aanbiedt. Soms kan het ook via de werkgever. Afhankelijk van de verstrekte tandzorgen vergoedt zo’n contract (een deel van) de kosten die uw ziekenfonds niet terugbetaalt in het kader van de verplichte ziekteverzekering.

De tandzorgverzekering is nog niet populair. Het aantal polissen ligt een pak lager dan in onze buurlanden. Bij de Liberale Mutualiteit heeft 4,5 procent van de leden een Denta Plus-contract afgesloten, bij de Socialistische Mutualiteiten heeft een op de elf een Denta Plan. DKV schat dat ongeveer 7 procent van alle Belgen zo’n polis heeft. Uit zijn meest recente gezondheidsbarometer blijkt evenwel dat drie op de tien verzekerden niet precies weten welke kosten daardoor worden gedekt.

De ene polis is de andere niet. De modaliteiten kunnen aanzienlijk verschillen, en een goede vergelijking is aangewezen. Gebruik daarvoor deze checklist:

· De dekking. Elke tandzorgverzekering legt haar eigen accenten. De meeste polissen voorzien in een terugbetaling van de preventieve zorg (jaarlijkse controle, verwijdering tandsteen, …), maar ook bij curatieve ingrepen zoals tanden trekken en vullen, orthodontie, kronen en implantaten plaatsen, en parodontologie. Sommige verzekeraars leggen ook een regelmatig preventief bezoek aan de tandarts op.

· De premie. Hoe de premie wordt berekend, verschilt naargelang de verzekeraar. Uw leeftijd is een doorslaggevende parameter, maar ook uw gebitstoestand kan soms bepalend zijn. Voor een doorsnee gezin van twee ouders tussen 30 en 44 jaar en twee kinderen tussen 7 en 17 varieerde de jaarpremie bij onze steekproef tussen 318 en 512 euro. De premies stijgen volgens bepaalde leeftijdsklassen. Jonge kinderen zijn in een gezinspolis vaak gratis verzekerd.

· Begrenzingen. De terugbetalingen zijn meestal gelimiteerd tot een bepaald percentage per ingreep of tot een maximaal jaarbedrag. Het is nooit mogelijk niet-gebruikte bedragen van het ene jaar over te dragen naar het volgende. Bij de meeste tandzorgverzekeraars neemt de maximale tussenkomst toe met de jaren. Het kan dan ook nuttig zijn de polis voldoende vroeg af te sluiten.

· Uitsluitingen. Niet alles is gedekt. Ga na of de verzekeraar bijvoorbeeld tandzorgen dekt voor problemen die al bestonden bij het aangaan van het contract. Ook ziekenhuisopnames met overnachtingen en geneesmiddelen worden meestal uitgesloten. Informeer eveneens naar de terugbetaling van ereloonsupplementen.

· Wachttermijn. Zodra het contract ingaat, betaalt u de volledige premie. Ga na of de verzekeraar een wachttijd voor bepaalde tandzorgen voorziet. De voorwaarden kunnen aanzienlijk verschillen naargelang de polis. Voor bepaalde dure ingrepen kunnen de termijnen oplopen tot drie jaar.

· Overstap. Tenzij u voor een privéverzekeraar als DKV kiest, bent u aangewezen op uw eigen ziekenfonds. U kunt geen tandzorgverzekering bij een ander ziekenfonds afsluiten. Maar ook al biedt uw ziekenfonds niet de beste tandzorgdekking, denkt u maar beter twee keer na vooraleer u overstapt. Een ziekenfonds biedt immers een ruime waaier aan allerlei diensten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content