We zijn benieuwd hoe de regering die belofte zal waarmaken, want met de maatregelen die tot nu toe zijn aangekondigd, komen we er niet. Belastingspecialist Jef Wellens berekende vorige week dat het afschaffen van de belastingschijf van 30 procent voor zelfstandigen maximaal 16 euro kan opleveren. Die zelfstandigen profiteren ook niet van de andere maatregelen: noch van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten noch van de werkbonus. Wellens voegde eraan toe dat enkel voor mensen met e...

We zijn benieuwd hoe de regering die belofte zal waarmaken, want met de maatregelen die tot nu toe zijn aangekondigd, komen we er niet. Belastingspecialist Jef Wellens berekende vorige week dat het afschaffen van de belastingschijf van 30 procent voor zelfstandigen maximaal 16 euro kan opleveren. Die zelfstandigen profiteren ook niet van de andere maatregelen: noch van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten noch van de werkbonus. Wellens voegde eraan toe dat enkel voor mensen met een zeer laag loon het resultaat van alle maatregelen samen uiteindelijk in de buurt van 100 euro netto zal komen.Waarom gaat de regering het zo ver zoeken, terwijl het veel eenvoudiger en transparanter kan via een forfaitaire belastingvermindering voor alle werkenden? Een wantrouwige geest zou kunnen denken dat de regering zo haar redenen heeft om het ingewikkeld te maken. Als het maar labyrintisch genoeg is, dan kan straks niemand het nog narekenen. Dan kunnen ministers van Financiën goochelen met cijfers en rekent elke burger zich op voorhand rijk.We geven een voorbeeld van volksverlakkerij dat onder de radar is gebleven. Vorig jaar zei de minister van Financiën dat alle pensioenspaarders erop vooruit zouden gaan door de verlaging van het tarief van de eindbelasting. Ondanks de voorschotten van 1 procent die we nu vijf jaar na elkaar moeten betalen, zou iedereen netto meer overhouden aan het einde van de rit. Het kabinet had verschillende simulaties gedaan, waaruit dat moest blijken. Een gemiddelde pensioenspaarder zou er zelfs 1500 euro meer aan overhouden.Het heeft bijna een jaar geduurd vooraleer een journalist/analist zelf aan het rekenen ging en tot de conclusie kwam dat dat niet waar is. Het is niet eenvoudig te checken, omdat er verschillende elementen een rol spelen: leeftijd, looptijd, toekomstig rendement,... Nu geeft Van Overtveldt zelf ook toe dat niet alle pensioenspaarders van alle leeftijden erop vooruit zullen gaan. Sommige pensioenspaarders riskeren meer dan 1000 euro minder aan het einde van de rit. Hoeveel rendement ze uiteindelijk mis zullen lopen, hangt af van het toekomstige rendement dat de beheerders halen.Het Belgische belastingsysteem is er eentje van koterijen. Maak het nu niet altijd zo ingewikkeld. De enigen die wel varen bij een complexe fiscaliteit zijn belastingconsulenten, fiscaal advocaten en boekhouders.