Winwinlening: steun een zaak in Vlaanderen en krijg een fiscaal voordeel

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Wil je je spaargeld beter laten renderen, dan kan je een Winwinlening overwegen. Hiermee steun je iemand die een zaak in Vlaanderen wilt opstarten of uitbouwen. Jijzelf geniet een jaarlijkse interest plus een fiscaal voordeel.

Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om geld ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Wie als vriend of familielid gedurende een looptijd van acht jaar een bedrag leent aan een Vlaams bedrijf, maakt namelijk aanspraak op een interest en een belastingvermindering.

Stel, je leent 20.000 euro aan een bevriende ondernemer. Die mag je in ruil daarvoor allereerst een vaste interest toekennen. Die is weliswaar geplafonneerd: in 2015 mag die maximaal 2,50% bedragen. Spreek je bijvoorbeeld een rentevoet van 1,40% af, dan ontvang je jaarlijks 280 euro. Na afhouding van 25% roerende voorheffing krijg je uiteindelijk 210 euro.

Fiscaal voordeel

Daarnaast geniet je een belastingvermindering die overeenkomt met 2,50% van het geleende bedrag. In bovenstaand voorbeeld heb je gedurende acht jaar dus recht op een fiscaal voordeel van 500 euro. Samen met de jaarlijkse interest van 210 euro bedraagt je totale opbrengst 710 euro. Dat betekent een nettorendement van 3,55%, wat heel wat meer is dan de rentevergoeding op je spaarboekje

Is je vriend of familielid na de looptijd van acht jaar niet in staat om de geleende som terug te betalen, dan heb je recht op een eenmalige belastingvermindering die gelijk is aan 30% van het verschuldigde bedrag. Weet ten slotte ook dat je via een Winwinlening maximaal 50.000 euro mag lenen aan Vlaams bedrijf, en dat je daar zelf geen werknemer mag zijn.(RVE)

Partner Content