Wat is een tak23-levensverzekering?

© iStock

Een verzekeringscontract dat regelmatig als beleggingsproduct wordt gebruikt, maar ook vaak in het kader van vermogens- of successieplanning.

Verwacht nettorendement

Het rendement hangt af van de onderliggende activa. Omdat er nog kosten op het verzekeringscontract zitten, zal het rendement licht achterlopen op de onderliggende activa.

Karakteristieken

Een tak23-levensverzekering is niet veel meer dan de verpakking van een beleggingsfonds, meerdere beleggingsfondsen of andere activa, zoals rusthuizen. Exotische beleggingen zoals wijn of teakhout kunnen door een verbod van de financieeltoezichthouder FSMA niet meer. Het rendement en de risico’s hangen grotendeels af van die activa. Een tak23-levensverzekering met een onderliggend aandelenfonds is minstens even risicovol als het aandelenfonds zelf. Het is sterk af te raden te investeren in tak23-levensverzekeringen met ondoorzichtige of complexe activa of structuren. Er bestaan ook financiële producten die een tak21-levensverzekering (met een gewaarborgd rendement) combineren met een tak23 (met een niet-gewaarborgd rendement). Sommige financiële instellingen noemen die combinatie een tak44-levensverzekering.

2022

Tak23-verzekeringen hebben terrein gewonnen door de lage rente en de goede beursjaren, ook in pensioensparen. Al kiezen de meeste van de 1,5 miljoen Belgen die via verzekeringsformules aan pensioensparen doen nog steeds voor tak21-producten. In 2021 stortten de Belgen 1,1 miljard euro in pensioenspaarverzekeringen, waarvan 11 procent in tak23-levensverzekeringen. In 2020 was dat nog maar 9 procent en in het jaar daarvoor 6 procent.

Kosten

Er zijn kosten op twee niveaus. De verzekeraars rekenen op het niveau van het contract instap- en beheerskosten aan, en soms ook uitstapkosten. Als de onderliggende activa bestaande beleggingsfondsen zijn, betaalt de belegger onrechtstreeks ook een vergoeding aan de beheerders van de fondsen. De beheerskosten op het niveau van de fondsen liggen doorgaans wel iets lager dan wanneer een particulier rechtstreeks in de fondsen zou stappen. In de essentiële informatie van de levensverzekering kan de belegger de verwachte rendementen in verschillende scenario’s en over verschillende periodes terugvinden. Die scenario’s zijn bijvoorbeeld een stress-, ongunstig, gematigd en gunstig scenario bij leven en bij overlijden.

Fiscaliteit

Van elke storting gaat 2 procent premiebelasting af, behalve bij verzekeringscontracten in het kader van pensioensparen. Daar staat tegenover dat de inkomsten volledig vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. Er is ook geen taks op beursverrichtingen (TOB) verschuldigd, die bij de verkoop van een beleggingsfonds wel wordt aangerekend. Voor wie regelmatig wil switchen tussen beleggingsfondsen – met meer of minder risico bijvoorbeeld – kan de structuur van een tak23-contract voordelig zijn. Hoe langer een belegging in een levensverzekering loopt, hoe meer de belegger de achterstand kan wegwerken die hij bij de start door de premietaks en de instapkosten heeft opgelopen.

Duurzaam of niet?

Meestal is een tak23-levensverzekering niet veel meer dan een verzekeringsstrik rond een bestaand beleggingsfonds of meerdere fondsen. Of het tak23-product duurzaam is, hangt af van de onderliggende beleggingen. In de database van Towards Sustainability vonden we tak23-levensverzekeringen van vijf verzekeraars: AG Insurance, Argenta, Ethias, KBC en Vivium.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content