Montea: 6% netto dividendrendement binnen bereik

Anderhalve week geleden kondigde Montea, de vastgoedbevak gespecialiseerd in semi-industrieel en logistiek vastgoedbevak een groot pakket transacties aan. Het betrof 4 aankopen voor een bedrag van 51,5 miljoen euro, evenals een kleine verkoop voor 2,5 miljoen euro.

In vergelijking met de omvang van de vastgoedportefeuille van 250 miljoen euro eind 2011, gaat het dus volgens Gert De Mesure (Demes Invest)om een relatief belangrijk pakket.

Om de impact van deze transacties op het uitkeerbare resultaat en op het dividend na te gaan verrichten we enkele simulaties en berekeningen voor de jaren 2012 en 2013.

Onzekere factor

De onzekere factor in de berekeningen betreft de uitgifte van een pakket nieuwe aandelen als betaling voor een deel van de acquisitie van het grootste project (gebouw voor DHL Global Forwarding op Brucargo voor 26 miljoen euro).

De Mesure gaan uit van de uitgifte van 654.000 aandelen voor een bedrag van ongeveer 17 miljoen euro. Door deze gedeeltelijke betaling met eigen aandelen voorkomt Montea dat de schuldgraad te hoog uitkomt.

Beperkte risicograad

Wat de groei van de huurinkomsten betreft, komt De Mesure uit op een toename van 6,1% voor 2012 en 16,5% voor 2013. De impact in 2012 is relatief beperkt door het feit dat sommige transacties maar pas in 2013 ingaan en de andere in 2012 maar voor 6 maand tellen.

Wat het uitkeerbare resultaat betreft, dit is het resultaat dat in aanmerking komt voor uitkering, verwachten we een groei van 8% in 2012 en van 7% voor 2013.

Het cijfer van 2012 is licht positief beïnvloed door de ontvangst van een schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij, de groei in 2013 is beperkt door de uitgifte van de nieuwe aandelen.

Het dividend zien we wel niet in dezelfde mate stijgen als het uitkeerbare resultaat, want de pay-out ratio lag al relatief hoog over de jaren 2010 en 2011.

De Mesure verwacht een dividendgroei van 3,5% voor 2012 en van 5,3% voor 2013. Dat brengt het netto dividend voor 2013 op 1,58 euro.

Op de huidige koers komt dit overeen met een netto dividendrendement van 6%, een niet onaantrekkelijk niveau gelet op de beperkte risicograad.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content