Siddy Jobe (Econopolis) over kwartaalcijfers Apple en de rest van big tech: ‘De winstgroei versnelt’

Apple-CEO Tim Cook met de iPhone 15 | Foto door Justin Sullivan/Getty Images

Als laatste van de grote 5 in de Amerikaanse technologiesector maakte Apple donderdag zijn kwartaalresultaten bekend. Siddy Jobe, techbeheerder bij Econopolis, laat voor Trends.be zijn licht schijnen over de cijfers. De techanalist kijkt daarbij ook naar het bredere plaatje.

Het is het vierde kwartaal op rij dat de techtitaan Apple, ‘s werelds grootste bedrijf, omzet moet afstaan. De onderneming uit het Californische Cupertino boekte in het vierde kwartaal van zijn boekjaar 89,5 miljard dollar omzet. Dat is 0,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch is slecht nieuws hier relatief.

“Apple is er nog niet in geslaagd dit kwartaal de omzet weer te doen groeien”, zegt Siddy Jobe. “Maar het kwam met een iets hogere omzet ten opzichte van de algemene marktverwachting. De consensuscijfers van (het databedrijf, nvdr) Refinitiv kwamen uit op 89,4 miljard dollar, ten opzichte van het gerapporteerde cijfer van 89,5 miljard dollar.”

Winst per aandeel: 1,46 dollar per aandeel | verwacht: 1,39 dollar per aandeel

Omzet: 89,5 miljard dollar | verwacht: 89,28 miljard dollar

Omzet iPhone: 43,81 miljard dollar | verwacht: 43,8 miljard dollar

Omzet Mac: 7,61 miljard dollar | verwacht: 8,63 miljard dollar

Omzet iPad: 6,44 miljard dollar | verwacht: 6,07 miljard dollar

Omzet uit draagbare producten: 9,32 miljard dollar | verwacht: 9,43 miljard dollar

Omzet uit online diensten: 22,31 miljard dollar | verwacht: 21,35 miljard dollar

Brutomarge: 45,2 procent | verwacht: 44,5 procent

iPhone en onlinediensten sterk

Er zijn verschillende redenen voor de hortende omzetgroei. “Apple geeft zelf aan dat zonder het wisselkoerseffect – het feit dat de dollar de voorbije twaalf maanden sterker is geworden ten opzichte van vorig jaar – de omzet wel licht zou zijn gegroeid. De omzet zou zonder dat dollareffect 1 procent hoger hebben gelegen ten opzichte van het vierde kwartaal een jaar geleden.” Maar 1 procent is nog altijd niet de groei die beleggers hopen te zien van Apple, nuanceert Jobe.

Welk product maakte het voorbije kwartaal het mooie weer? “Het grootste deel van de omzet kwam van de iPhone. Vooral ten opzichte van de omzetverwachtingen van de markt, waren de resultaten iets beter.” De omzet van de iPhone nam toe met ruim 2 procent naar 43,81 miljard dollar. Dat is volgens CEO Tim Cook een record voor die periode. In de earnings call haastte hij zich om te beklemtonen dat de nieuwe iPhone 15-modellen het ook in China goed doen.

Ook de onlinediensten – Apple Store, Music, TV en Pay – zetten een sterke prestatie neer. “Met 22,3 miljard dollar is dat de tweede grootste categorie in de omzet van Apple”, weet Jobe. “Ook daar was de omzet aanzienlijk beter – maar liefst 4 procent – dan de consensusverwachtingen. Dat is de optelsom van de verschillende diensten; er is niet een dienst die niet uitzonderlijk goed heeft gepresteerd.”

“Ze zeggen wel dat het aantal actieve klanten een recordniveau heeft bereikt, omdat er ieder kwartaal actieve toestellen bij komen.” Met die kanttekening, dat als er meer actieve toestellen zijn, de kans groot is dat er meer actieve klanten zijn die een transactie verrichten op het Apple-netwerk.

‘Na enkele mindere kwartalen zien we een versnelling van de winstgroei bij big tech en bij tech in het algemeen’

Siddy Jobe (Econopolis)

Kwakkelende Mac-verkoop

Waar zat het dan tegen voor Apple? “In het bijzonder bij de verkoop van Mac-computers, waarvan de omzet 7,6 miljard dollar bedroeg. Dat lag aanzienlijk lager dan de consensusverwachtingen van de analisten. Jaar op jaar zie je ook een heel sterke daling van om en bij 34 procent in de omzet uit Mac.”

Wat is daar de oorzaak van? “De voorlopige conclusie is dat de vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar in het nadeel speelde van Apple dit kwartaal. Dat heeft te maken met de timing van de lancering van de MacBooks vorig jaar.”

Ook de iPad zag de omzet dalen en strandde op 6,4 miljard dollar. De verkoop van draagbare producten, zoals de Apple Watch en de AirPods, daalde met 3 procent. Opnieuw presteerden Apple-producten hier onder de verwachtingen van analisten.

Recordmarge

Niet onbelangrijk in dit kwartaal “was het feit dat de brutowinstmarge van Apple 45,2 procent bedroeg. Wederom is dat beter dan verwacht, en zelfs een recordmarge. Verder heeft het bedrijf ook zijn kosten onder controle weten te houden. De uitgaven kwamen lager uit dan verwacht.”

“Een hogere brutomarge plus lagere kosten maakt dat ook de operationele winst hoger uitkomt: ongeveer 3 procent beter dan de markt had verwacht. Het resulteert ook in een groei van de operationele winst van om en bij 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat vertaalt zich in een winst per aandeel van 1,46 dollar, wat wederom boven de marktverwachting van 1,39 dollar lag.”

Beter presteren dan verwacht: het is een rode draad bij de resultaten van de meeste bigtechbedrijven. “Na enkele kwartalen van mindere winstgroei zien we een versnelling van de winstgroei bij big tech en bij tech in het algemeen. De verwachting is nu dat de winsten van technologie in de brede zin blijven versnellen.”

‘De bigtechbedrijven slagen erin in een heel gecompliceerd klimaat, zowel macro-economisch als geopolitiek, solide resultaten te leveren’

Siddy Jobe (Econopolis)

Status van marktleiders is ‘verdiend’

Jobe licht toe: “De resultaten van de technologiebedrijven hebben vanaf het derde kwartaal van 2022 een moeilijkere periode gekend, omdat het jaar voordien de vraag sterk geboost is tijdens corona. Die moeilijke periode zie je terug in verschillende segmenten. Het gaat over de pc-markt, de markt van de geheugenchips en de smartphonemarkt. De negatieve winstgroei zagen we tot in het eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal van dit jaar draaide de winst bij Amerikaanse techbedrijven weer positief uit.”

De veronderstelling was dat in het derde kwartaal, het kwartaal waarover tal van bedrijven nu rapporteren, de winstgroei weer ging versnellen. “Er waren drie kwartalen van negatieve groei verwacht, vervolgens in het tweede kwartaal een winstgroei van 5 procent, en in dit kwartaal was de algemene verwachting een winstgroei van 5,5 procent. Nu blijkt dat de meeste bedrijven die gerapporteerd hebben, allemaal sterkere cijfers voorleggen. Big tech, maar ook de tier 2 en tier 3-bedrijven, zoals Paypal en AMD, doen het beter dan verwacht, zowel in omzet als in winstgevendheid. Het operationele leverage-effect, het onder de knip houden van de kosten, zorgt ervoor dat er een sterkere winststijging is dan verwacht. Je ziet dat de Amerikaanse techbedrijven een winstgroei van 10 procent of zelfs iets meer op tafel leggen.”

Dat is nog altijd onder het historische gemiddelde van techbedrijven, die over een langere periode een winstgroei van ongeveer 15 tot 16 procent realiseren. “Dat wil zeggen dat we nog niet op het normale winstritme staan. Maar na die kwartalen van negatieve winstgroei zijn we nu heel duidelijk op weg naar een normalisatie van de techwinsten in de brede zin, en in het bijzonder voor de bigtechbedrijven. Bij de ‘Magnificent Seven’ zie je dat – met uitzondering van Tesla, dat een negatieve winstgroei rapporteerde in het voorbije kwartaal en daarvoor specifieke redenen had – de winstgroei echt versnelt en dat de resultaten over het algemeen beter waren dan verwacht.”

Siddy Jobe concludeert: “De bigtechbedrijven slagen erin in een heel gecompliceerd klimaat, zowel macro-economisch als geopolitiek, solide resultaten te leveren. Ook ten opzichte van andere sectoren. Los van de koersreactie op de korte termijn is mijn conclusie dat ze hun status van marktleiders voor de volle 100 procent verdienen.”

De zogenaamde ‘Magnificent Seven’ zijn Apple, Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet, Amazon, Nvidia, Facebook-moeder Meta Platforms en Tesla. Nvidia moet zijn resultaten nog bekendmaken.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content