Haussecombinaties op Vale

Voor opties op Vale kunt u terecht op de Amerikaanse beurs, waarbij onze voorkeur uitgaat naar series die expireren in januari 2017.

De grootste producent van ijzererts ter wereld, het Braziliaanse Vale (8,61 USD), kende in 2014 een “annus horribilis” vooral omdat de referentieprijs voor een ton ijzererts bijna halveerde tot 70 USD, het laagste niveau van de afgelopen 5 jaar. Die dip is enerzijds het gevolg van overproductie, terwijl anderzijds de vraag vanuit China, de belangrijkste afnemer van ijzererts, is gedaald. Het grote probleem daarbij is dat, ondanks de sterk afgekalfde prijs, nog 80% van de ijzerertsproductie winstgevend is. De koers van Vale kreeg het bijzonder zwaar te verduren en ze daalde tot het laagste peil van de afgelopen 10 jaar. Dat is gedeeltelijk ook te wijten aan een negatieve perceptie ten aanzien van Brazilië. Toch denkt Vale er niet aan om de lopende investeringsprojecten terug te schroeven. Vale wil 10 miljard USD ophalen via de verkoop van activa, terwijl de groep er tevens aan denkt om een deel van de divisie basismetalen naar de beurs te brengen. Op operationeel vlak blijft Vale nog steeds winstgevend, terwijl u momenteel slechts 0,7 maal de boekwaarde betaalt voor Vale. Tegen een dergelijke lage waardering moet al heel wat slecht nieuws in de koers verrekend zitten. Voor opties op Vale kunt u terecht op de Amerikaanse beurs, waarbij onze voorkeur uitgaat naar de langstlopende series die expireren in januari 2017. Werk met limieten.

Defensieve callspread

Koop call jan ’17 7 @ 2,55 USD

Schrijf call jan ’17 10 @ 1,35 USD

De aankoop van de call januari 2017 met strike 7 kost 255 USD voor een standaardcontract van 100 stukken, maar u recupereert bijna de helft via het gelijktijdige schrijven (= verkopen) van de call 10 met dezelfde afloopdatum. Uw inzet daalt daardoor tot 120 USD (255 – 135) en dat is ook uw maximale verlies. U speelt uw volledige inzet pas kwijt wanneer de koers van Vale op de vervaldag onder 7 USD noteert. Uw break-even -het niveau waarop u per saldo winst noch verlies boekt- ligt op 8,20 USD, 5% onder de huidige koers. Uiteraard mikt u op een hausse van het ijzerertsaandeel en wanneer 10 USD wordt aangetikt, behaalt u de maximale winst van 180 USD of 150% meer dan uw inzet. Om dat te bereiken, moet de koers van Vale tegen de vervaldag met minstens 16% stijgen.

Put schrijven

Schrijf put jan ’17 7 @ 1,30 USD

De premies voor putopties bij Vale liggen aan de hoge kant. Zo krijgt u een premie van bijna 20% voor het schrijven van de put januari 2017 met strike 7, waardoor de koper van dit contract de aandelen gedurende de volledige looptijd tegen 7 USD kan verkopen. Door de riante premie van 130 USD die u binnenrijft, betekent dit dat u de aandelen 5,70 USD betaalt wanneer u ze moet opnemen, 36% minder dan de huidige koers. Blijft de koers per saldo boven 7 USD, dan is de gekregen premie op de vervaldag definitief verworven.

Driepoot

Koop call jan ’17 7 @ 2,55 USD

Schrijf call jan ’17 10 @ 1,35 USD

Schrijf put jan ’17 7 @ 1,30 USD

Voor deze driepoot combineren we de 2 vorige combinaties. Allereerst zetten we de defensieve callspread op die, zoals hoger uiteengezet, bestaat uit de aankoop van de call januari 2017 met uitoefenprijs 7 en het schrijven van de call januari 2017 met strike 10. Bovendien schrijft u de put januari 2017 met strike 7. Initieel haalt u een premie van 10 USD (135 + 130 – 255) uit deze driepoot. Duikt de koers van Vale per saldo niet onder 6,90 USD, dan lijdt u geen verlies. In het ideale scenario stijgt de koers van het aandeel op de vervaldag tot minstens 10 USD. Dan behaalt u de maximale winst van 310 USD en dat voor een combinatie waarin u geen geld stopt.

Partner Content