Haussecombinaties op Newmont Mining

Dit jaar is de goudprijs al meer dan 25% gestegen en de goudmijnaandelen nog een pak meer. Voor Newmont komt de klim zelfs uit op 145%. Voor de groep ziet de toekomst er vrij rooskleurig uit, waar met gerichte optiecombinaties kan op in gespeeld worden.

In 2016 steeg de goudprijs al met 27%, maar toch lijkt het einde van die beweging nog niet in zicht. De goudmijnen presteerden een heel stuk beter dan de goudprijs en de koers van Newmont Mining (44,88 USD), de tweede grootste gouddelver ter wereld, klom sinds het begin van dit jaar zelfs met 145%. De groep is op vele continenten actief, maar de meeste activa bevinden zich in veilige gebieden, zoals de Verenigde Staten (42%) en Australië (33%). Newmont zette zijn Indonesische dochter PT Newmont Nusa Tengara in de etalage. De verwachte 900 miljoen USD die deze verkoop opbrengt, zal worden gebruikt om de eigen projecten in versneld tempo uit te voeren. Als gevolg daarvan worden de productiecijfers voor 2016 licht naar beneden toe aangepast. In ieder geval boerde Newmont Mining behoorlijk tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. Het dividend van Newmont Mining is gekoppeld aan de goudprijs en zal wellicht verdubbelen tot 0,05 USD per kwartaal op voorwaarde dat de goudprijs standhoudt boven 1300 USD. De hogere kasstromen en de schuldenafbouw waren cruciaal voor de goede prestatie van het aandeel in de afgelopen maanden. Met een goede gevulde pijplijn ziet de toekomst er vrij rooskleurig uit voor de groep, uiteraard op voorwaarde dat de goudprijs standhoudt of verder aantrekt. Met gerichte optiecombinaties mag u inspelen op een dergelijk scenario.

Agressievere callspread

Koop call jan ’18 45 @ 8,75 USD

Schrijf call jan’18 55 @ 5,15 USD

De call januari 2018 met uitoefenprijs 45 kost 875 USD. Door die aankoop verwerft u het recht om gedurende de hele looptijd van de optie de aandelen te kopen tegen 45 USD. Op dit contract schrijft u de call januari 2018 met uitoefenprijs 55. Deze schrijfoperatie brengt 515 USD in het laatje zodat uw inzet, tevens uw maximale verlies, wordt verminderd tot 360 USD (875 – 515). Een snelle berekening levert op dat u op de vervaldag, indien de koers van Newmont Mining aantrekt tot 55 USD, een winst boekt van 640 USD, 178% meer dan uw inzet. Dat gebeurt wanneer de koers van het Newmont Mining-aandeel met 23% aantrekt. Uw break-even, het peil waarop u per saldo winst noch verlies boekt, ligt op 48,60 USD.

Put schrijven

Schrijf put jan ’18 45 @ 8,45 USD

Het schrijven van een putoptie is altijd een goede mogelijkheid en zeker bij goudaandelen omdat door de hoge volatiliteit de premies aan de hoge kant zijn. U strijkt een premie van 845 USD op voor het schrijven (= verkopen) van de put januari 2018 met uitoefenprijs 45. Dat betekent dat u per saldo slechts verliest bij koersen lager dan 36,55 USD. U beschikt dus over een baissemarge van 19%.

Turbo

Koop call jan ’18 45 @ 8,75 USD

Schrijf put jan ’18 45 @ 8,45 USD

Bij deze turbo haalt u de premie voor de aankoop van de call januari 2018 met uitoefenprijs 45 (875 USD) uit het schrijven van de put januari 2018 45 (845 USD) met dezelfde afloopdatum. U steekt amper 30 USD in deze turbo. Uw risico ligt nauwelijks hoger dan bij een rechtstreekse aankoop van de aandelen, terwijl de potentiële winst veel hoger is. Staat de koers op de vervaldag hoger dan 45,30 USD, dan boekt u winst en het interessantste aspect is dat die niet wordt afgetopt. Daalt de koers van Newmont Mining, dan is uw verlies niet hoger dan wanneer u de aandelen bezit. Alleen loopt u een aantal (kleine) dividenden mis.

Partner Content