Haussecombinaties op IBM

Fundamenteel bekeken bevindt de waardering zich daarmee op het laagste peil van de afgelopen vijf jaar. Dat schept ruimte voor een koersherstel.

De Amerikaanse informaticareus IBM (155,95 USD) werd – net zoals veel andere klassieke technologiebedrijven – tegenvoets genomen door nieuwe ontwikkelingen in de sector, zoals cloudcomputing. Die hadden tot gevolg dat het oude bedrijfsmodel, waarbij producten en diensten worden verkocht en nadien worden onderhouden, op zijn kop werd gezet. Weliswaar laten de activiteiten met een hogere marge bij IBM – zoals cloudcomputing, beveiliging en data-analyse – een groei zien, maar die toename is vooralsnog onvoldoende om de achteruitgang in andere segmenten te compenseren. De cijfers over het derde kwartaal van 2014 voor IBM vielen tegen en de verwachtingen van de analisten waren niet hooggespannen voor het vierde trimester van vorig jaar, die op 20 januari werden bekendgemaakt. Terecht. Sommige analisten gaan uit van een opsplitsingsscenario bij IBM, maar daarin geloven we niet, omdat nog voldoende synergie tussen de afdelingen bestaat.

Het aandeel van IBM noteert 9,5 maal de verwachte winst voor 2015. Fundamenteel bekeken bevindt de waardering zich daarmee op het laagste peil van de afgelopen vijf jaar. Dat schept ruimte voor een koersherstel. Via gerichte optiecombinaties kunt u daarop inspelen met een beperkt risico. U hebt keuze tussen opties die expireren in januari 2016 en die een looptijd van een jaar hebben en opties die ten einde lopen in januari 2017.

Defensieve callspread

Koop call jan ’17 140 @ 25,75 USD

Schrijf call jan ’17 170 @ 12,20 USD

De aankoop van de call januari 2017 met strike 140 komt u op een uitgave van 2575 USD te staan voor een standaardcontract van 100 stukken. Wie schrijft, die blijft, heet een gevleugeld gezegde bij opties. Door het gelijktijdig de call 170 met dezelfde afloopdatum te schrijven, recupereert u zowat 40% van die investering. Uw investering vermindert daardoor tot 1355 USD (2575 – 1220), en meer dan dat bedrag kunt u er niet bij inschieten. Uw break-even, het peil waarop u per saldo winst noch verlies hebt, bevindt zich op 153,55 USD, of 2% onder de huidige koers. Uiteraard mikt u op een stijging. Als minstens 170 USD wordt aangetikt, behaalt u de maximale winst van 1645 USD, of 121% meer dan uw inzet. Om dat te bereiken, volstaat een relatief bescheiden hausse van de koers van het IBM-aandeel met 9% en – niet onbelangrijk – u kunt daarop twee jaar wachten.

Put schrijven

Schrijf put jan ’17 140 @ 13,65 USD

De premies voor putopties voor IBM ogen redelijk. Zo krijgt u 1365 USD voor het schrijven van de put januari 2017 met strike 140, waardoor u de koper het recht geeft gedurende de hele looptijd 100 aandelen IBM te dumpen tegen 140 USD. Door de premie die u binnenrijft, betaalt u de aandelen in het slechtste geval 126,35 USD, zodat u over een baissemarge van 19% beschikt. Blijft de koers van IBM boven 140 USD, dan is de premie op de vervaldag definitief verworven. Ook in aanmerking komt het schrijven van de put januari 2017 met strike 130, waarvoor u een premie met 1010 USD krijgt, zodat uw risico wordt verlaagd tot 119,90 USD.

Turbo

Koop call jan ’17 170 @ 12,20 USD

Schrijf put jan ’17 135 @ 11,80 USD

Bij deze turbo haalt u het geld voor de aankoop van de call januari 2017 met uitoefenprijs 170 (1220 USD) grotendeels uit het schrijven van de put 135 met dezelfde afloopdatum. Dat laatste contract brengt 1180 USD op, zodat uw inzet 40 USD (1220 – 1180) bedraagt. Staat de koers van IBM op de vervaldag hoger dan 170,40 USD, dan behaalt u winst. Bij koersen onder 135 USD neemt uw verlies toe, maar u kunt zich troosten met de gedachte dat uw verlies aanzienlijk hoger zou zijn als u de aandelen zelf had gekocht. Ten opzichte van de huidige koers bedraagt uw baissemarge 13%.

Partner Content