Haussecombinaties op Casino

Het aandeel van Casino noteert, ondanks het groeiprofiel, met een korting van 10% ten opzichte van het Europese gemiddelde, tegen 15 keer de verwachte winst voor dit jaar.

Af en toe vallen op de beurs nog koopjes te doen. Tot die kanshebbers behoort de Franse retailer Casino (71,96 EUR), die sinds 2012 een duidelijk een groeilandenetiket heeft. Niet minder dan 55% van de groepsomzet kwam in het eerste kwartaal 2015 uit groeilanden. Casino is actief in Brazilië, met Grupo Pao de Açucar, veruit de grootste winkelketen van het land. Ook in Colombia en Uruguay is de groep prominent aanwezig. In Azië vinden we Casino terug in Thailand en Vietnam, telkens met de keten Big C. In Thailand is de groep opnieuw marktleider.

Natuurlijk mogen we thuismarkt Frankrijk niet vergeten. Daar heeft Casino het moeilijker door het zwakke consumenten- en ondernemersvertrouwen. Vooral de hypermarkten Géant Casino gaan daaronder gebukt. De omzet van Casino over het eerste kwartaal van 2015 viel tegen en dat leidde ertoe dat de koers van het aandeel bijna 20% inleverde in anderhalve maand tijd. De omzet lag met 11,91 miljard EUR in lijn met de analistenschatting, maar Casino wilde de bedrijfswinst rond 2,4 miljard EUR voor heel 2015 – een cijfer waarvan analisten uitgingen – niet bevestigen door margedruk in Frankrijk na prijsverlagingen.

Het aandeel noteert, ondanks het groeiprofiel van Casino, met een korting van 10% ten opzichte van het Europese gemiddelde, tegen 15 keer de verwachte winst voor dit jaar. Bovendien betaalt u slechts 1 keer de verwachte boekwaarde. We werken enkele optiecombinaties uit om in te spelen op een koershausse.

Defensieve callspread

Koop call dec ’15 68 @ 7,65 EUR

Schrijf call dec ’15 76 @ 3,65 EUR

De aankoop van de call december 2015 met uitoefenkoers 68 kost 765 EUR voor een standaardcontract van 100 stukken, maar u recupereert onmiddellijk 365 EUR als u gelijktijdige de call 76 schrijft met dezelfde afloopdatum. Uw inzet komt dus uit op 400 EUR (765 – 365), en dat betekent dat u uw inzet kunt verdubbelen als de koers van Casino op de vervaldag 76 EUR of hoger noteert. Om dat te bereiken, moet de koers van het onderliggende aandeel met 6% aantrekken. Uw break-even, het niveau waarop u per saldo uw inzet terugverdient, ligt op 72 EUR, in de buurt van de huidige koers.

Put schrijven

Schrijf put dec ’15 68 @ 3,55 EUR

Het schrijven (verkopen) van de put december 2015 met strike 68 levert de aantrekkelijke premie van 355 EUR op. Dat betekent dat u de aandelen 64,45 EUR betaalt, als u door de koper van dit contract wordt verplicht om ze op te nemen tegen 68 EUR. U beschikt, met andere woorden, over een baissemarge van 10%. Staat de koers van Casino op de vervaldag boven 68 EUR, dan hebt u de gekregen premie volledig verdiend.

Turbo

Koop call dec ’15 72 @ 5,40 EUR

Schrijf put dec ’15 72 @ 5,30 EUR

Deze turbo kan riskant lijken, maar uw risico is niet groter dan bij een rechtstreekse aankoop van de aandelen. Bovendien beschikt u over een grote hefboom als de koers van Casino aantrekt. Voor de aankoop van de call december 2015 met uitoefenkoers 72 moet u 540 EUR uittrekken, maar u recupereert 530 EUR als u de put 72 met dezelfde afloopdatum schrijft, zodat uw inzet amper 10 EUR (540 – 530) bedraagt. Vanaf 72,10 EUR wordt deze turbo winstgevend. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat u de stukken moet opnemen als de koers onder 72 EUR daalt. In dat geval kunt u beginnen met het schrijven van calls om extra rendement te krijgen.

Partner Content