Haussecombinaties op Adidas

We geloven dat Adidas tot de herstelkandidaten voor het beursjaar 2015 behoort. Via gerichte optiecombinaties kunt u, met een relatief beperkt risico, inspelen op een koersstijging.

De koers van de Duitse producent van sportkleding en -uitrusting Adidas (62,15 EUR) onderging in de loop van vorig jaar een aderlating, na de bekendmaking van erg zwakke cijfers. Op basis van een recente tradingupdate – voor de volledige cijfers is het wachten tot 5 maart 2015 – blijkt dat sprake is van een omzetgroei met 6%, tot 14,8 miljard EUR bij constante wisselkoersen en van 2% in euro. De beste prestatie werd geleverd door de retailactiviteiten, die met +11% aantrokken bij constante wisselkoersen. Ook de Amerikaanse dochter deed het goed, want die liet voor het zevende opeenvolgende jaar een groei optekenen (+5%). Adidas geeft aan dat de winst zonder eenmalige elementen, zoals de afschrijving van goodwill, in de buurt van de vooropgestelde 650 miljoen EUR zal uitkomen. In reactie op de cijfers jumpte de koers van Adidas alvast boven 60 EUR.

We menen dat Adidas tot de herstelkandidaten voor het beursjaar 2015 behoort. Via gerichte optiecombinaties kunt u, met een relatief beperkt risico, inspelen op een koersstijging. Voor opties op Adidas kunt u terecht op de Duitse beurs. Er is nauwelijks handel in de langstlopende series. Daarom spitsen we onze aandacht toe op de series die expireren in december 2015. Werk met limieten, want de handel is dun.

Defensieve callspread

Koop call dec ’15 50 @ 13,00 EUR

Schrijf call dec ’15 63 @ 4,70 EUR

Voor de aankoop van de call december 2015 met strike 50 moet u een premie van 1300 EUR neertellen voor een standaardcontract van 100 stukken, maar u recupereert onmiddellijk meer dan een derde van dit bedrag als u gelijktijdig de call 63 met dezelfde afloopdatum schrijft. Uw inzet – en tevens uw maximale verlies – daalt daardoor tot 830 EUR (1300 – 470). Daalt de koers van Adidas tot onder 50 EUR, dan speelt u uw hele inzet kwijt. Staat ze op de vervaldag exact op 58,30 EUR, dan boekt u winst noch verlies. Dat komt neer op een baissemarge van 6% tegenover de huidige koers. Bij nog hogere koersen boekt u winst, al wordt die afgetopt als 63 EUR wordt bereikt. Gebeurt dat – daarvoor is slechts een minieme stijging met 1% nodig – dan behaalt u de maximale winst van 470 EUR of 57% meer dan uw inzet.

Put schrijven

Schrijf put dec ’15 60 @ 4,90 EUR

Als u denkt dat een aandeel aan de vooravond van een koersstijging staat, is het verleidelijk een put te verkopen (schrijven). U krijgt in de meeste gevallen een stevige premie, waardoor u de aandelen – als u wordt verplicht om ze op te nemen – een flink stuk minder betaalt dan wanneer u ze nu zou kopen. Momenteel kunt u een premie van 490 EUR opstrijken in ruil voor de verplichting om de stukken eventueel op te nemen tegen 60 EUR, ook al is de koers aanzienlijk lager. U bent dus safe tot 55,10 EUR (baissemarge van 11%).

Turbo

Koop call dec ’15 68 @ 2,95 EUR

Schrijf put dec ’15 56 @ 3,25 EUR

In deze turbo stopt u geen geld, meer nog, u haalt er initieel 30 EUR (325 – 295) uit. Wanneer de koers van Adidas op de vervaldag hoger noteert dan 68 EUR, behaalt u winst en die wordt niet afgetopt. U lijdt alleen verlies bij een daling onder 55,70 EUR, waardoor u dus over een baissemarge van 10% beschikt.

Partner Content