Uw internationaal expatavontuur start bij de Overzeese Sociale Zekerheid

RSZ
RSZ
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

2 juni 2023, 13:32 Bijgewerkt op: 2 juni 2023, 13:36

Heeft u internationale dromen? Overweegt u om medewerkers naar het buitenland te sturen? De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) kan u als overheidsinstelling ondersteunen bij dit proces.

Draag zorg voor uw werknemers door tijdens het emigratieproces rekening te houden met hun verzekeringen en pensioenen. Hoe? Sluit ze aan bij de OSZ. Zo blijven ze zelfs buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, genieten van de Belgische sociale zekerheid.

Denk maar aan een ziekte- en pensioenverzekering. De OSZ pikt in waar de bescherming van de Belgische mutualiteit stopt. Grote plannen? Vanaf vijf of meer expats worden uw werknemers aangesloten in een collectieve verzekering.

Gemoedsrust voor uw expats

Op expatavontuur gaan, klinkt vaak als muziek in de oren. En wanneer er over praktische zaken gedacht wordt, is de OSZ er om u te helpen bij het regelen van de sociale zekerheid van uw werknemers en hun gezinsleden. Een aansluiting brengt namelijk veel voordelen met zich mee.

Allereerst zorgt het basispakket met daarin de pensioenverzekering voor continuïteit. Zo kunnen de gewerkte jaren in het buitenland worden meegenomen in de uiteindelijke pensioenloopbaan. Is uw werknemer langdurig ziek, dan komt de arbeidsongeschiktheid- en invaliditeitsverzekering tussen door middel van een uitkering. Daarnaast hebben uw medewerkers ook recht op een uitkering bij moederschapsrust. Kortom, de OSZ volgt uw expats doorheen hun verschillende levensfases.

Een tweede onderdeel binnen het socialezekerheidsstelsel van de OSZ zijn de aanvullende verzekeringen, met wereldwijde dekking. Deze bieden gemoedsrust voor zowel uzelf als uw werknemers. De extra bescherming zorgt ervoor dat de medische kosten van uw expats en hun gezinsleden overal ter wereld terugbetaald kunnen worden. Dien de kosten eenvoudig in via het online platform op de website van de OSZ. Op die manier bouwen uw expats hun carrière in het buitenland uit, terwijl u er zeker van bent dat ze de best mogelijke ondersteuning krijgen.

Is het expatavontuur voorbij? Dan kunnen uw werknemers en hun gezin meteen weer opgenomen worden in het Belgische stelsel, alsof ze nooit zijn weggeweest. De OSZ garandeert op deze manier de verankering in de Belgische sociale zekerheid.

Kortom, een aansluiting bij de OSZ is een meerwaarde voor uw organisatie. Potentiële werknemers zullen sneller geneigd zijn de internationale stap te zetten, wetende dat zij en hun gezin ook buiten Europa kunnen genieten van de Belgische sociale zekerheid.

Sluit uw expats vandaag nog aan

Heeft u behoefte aan meer informatie en een persoonlijke aanpak? Neem dan contact op met onze experts van de Frontline via overseas@rsz.fgov.be of +32 2 509 90 99.

Dus gaan uw medewerkers werken in het buitenland? Neem ons dan zeker mee!