Frederik Vandenberghe

‘Investeringszekerheid in Vlaanderen? De regering hoort, ziet en zwijgt vooral’

Frederik Vandenberghe CFO van Skyline Communications

Frederik Vandenberghe, de CFO van Skyline Communications, hekelt de rechtsonzekerheid rond het Ventilus-dossier. Lees zijn opinie.

Op woensdag 20 september reikte de Vlaamse regering haar nieuwe Business Awards uit. Helaas zien wij ons bij Skyline Communications net genoodzaakt om de Leeuwen van de Export die we wonnen (in 2012 en 2017) terug te sturen naar minister-president Jan Jambon en de regering. Hopelijk hebben onze beleidsvoerders daarmee wel oren naar dit noodsignaal: als ondernemer ben je in Vlaanderen bij grote infrastructuurwerken niet zeker van je investering en je toekomst. 

We staan hier met ons bedrijf niet alleen. Onze situatie past in eerdere berichten over hoe Vlaanderen er niet in slaagt zekerheid te creëren als je op het pad van grote infrastructuurwerken ligt, zoals de plannen voor de (gas)leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, die na protest zijn stilgelegd. Na 25 jaar jobs creëren en investeren in de lokale economie, worden we bij Skyline Communications geconfronteerd met de flagrante onzekerheid die de Ventilus-plannen voor ons betekenen. 

Het maatschappelijke belang van die verbinding, die de stroom van de windturbines op de Noordzee aan land moet brengen, staat buiten kijf. Maar als de plannen volgens het nu voorliggend ontwerp worden uitgevoerd, dan slaat dat bij ons een investeringskrater van 45 miljoen euro. Een deel van de verbinding komt vlak boven het bedrijvenpark dat we hebben uitgebouwd. Wanneer we de nefaste impact daarvan, de mogelijke alternatieven en het ontbreken van een opkoopregeling willen aankaarten, dan blijft het oorverdovend stil, zowel bij de bevoegde minister, de administratie als bij Elia, dat instaat voor de realisatie van Ventilus.  

45 miljoen euro 

De energiebevoorrading vanuit de Noordzee moet worden gegarandeerd. Maar dat sluit niet uit dat mensen zich terecht zorgen maken om in de buurt van die zware hoogspanningskabels te wonen of te werken. Volgens de plannen ligt ons bedrijvenpark in de 0,4 microtesla-zone. Die norm is volgens de Vlaamse overheid niet meer toegelaten in een woning en voor een crèche evenmin. Maar voor een bedrijf of een kantoor geldt die norm niet. Wie begrijpt dat nog? 

Als techbedrijf mikken we op hoogopgeleide medewerkers. Uiteraard zijn zij goed geïnformeerd, die mensen zullen we moeilijk kunnen overtuigen om een hele werkdag in de onmiddellijke nabijheid van Ventilus te werken. De 35 huurders van ons bedrijvenpark – vooral start-ups en scale-ups – zullen om dezelfde reden wegtrekken. Ook de eventruimte, die jaarlijks op 300 evenementen afklokt, zal onvermijdelijk uitdoven. Slotsom: als de verbinding er komt zoals voorzien, dan hebben we maar één keuze: onze site met verlies verkopen en elders opnieuw beginnen. 

De financiële oefening om elders opnieuw te beginnen, hebben we in alle objectiviteit gemaakt. Tien jaar geleden zijn we beginnen te investeren. Zonder rekening te houden met de indexatie, hebben we meer dan 35 miljoen euro besteed aan wat nu een goed draaiend bedrijvenpark is. Reken daarbij het verlies aan inkomsten, het vertrek van huurders, de impact op de naambekendheid en de kosten van een delocalisatie, dan is een totaalverlies van 45 miljoen euro nog een conservatieve berekening. 

De combinatie van dat verlies en de investering om opnieuw te beginnen, kunnen we onmogelijk dragen. Hoewel de Vlaamse regering stellig had verzekerd dat ook bedrijven vlak bij het bovengrondse traject van Ventilus in de compensatieregeling betrokken zouden worden, inclusief een opkoopregeling, krijgen we daarover geen enkele concrete informatie. Al onze vragen en opeenvolgende brieven blijven onbeantwoord. En dat terwijl een particulier, van wie de woning voor dergelijke infrastructuur moet wijken, wel op oplossingen kan rekenen. 

Gelijke behandeling 

Als ondernemers vragen wij rechtszekerheid voor onze investeringen en een volwaardige compensatie in geval van structureel waardeverlies door investeringen van maatschappelijk belang. Daarmee vragen we geen voorkeursbehandeling, gewoon een gelijke behandeling. 

Vlaamse regering, grote infrastructuurwerken zoals Ventilus zijn uiteraard complex. En dit wordt zeker niet de laatste uitdaging. Gaat u dan telkens de bekommernissen van bedrijven doodzwijgen? Blijf alstublieft niet blind voor de onderliggende gevolgen voor ondernemers. Luister naar ons. Doet u dat niet, dan zegt u in feite: ondernemers, investeer gerust, maar we kunnen niet garanderen dat uw investering iets waard blijft. Skyline Communications heeft kantoren in de Verenigde Staten, Portugal, Singapore, Bosnië-Herzegovina en Dubai. Vanuit ons DNA hebben we altijd voor Vlaanderen als de thuisbasis van onze hoofdzetel gekozen. Als we nu die ijskoude Ventilus-douche, in combinatie met de oorverdovende stilte van onze overheid, op ons zien afkomen, dan vragen we ons af wat we nog in Vlaanderen te zoeken hebben. Daarom brengen we onze Leeuwen van de Export vandaag terug naar het Martelaarsplein.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content