Werkgevers komen zelf met voorstellen om krapte op arbeidsmarkt aan te pakken

Danny Van Assche (Unizo) en Pieter Timmermans (VBO) © belga

De verschillende regeringen van ons land overleggen over de vele vacatures in ons land die maar niet ingevuld raken. Premier Charles Michel heeft daarover een startnota opgesteld. De werkgevers leggen intussen zelf enkele voorstellen op tafel.

Premier Charles Michel wil snel concrete maatregelen afspreken met de deelstaten om werkzoekenden naar de vele vacatures in ons land te leiden. De komende dagen worden de verschillende voorstellen opgelijst in werkgroepen. Het is daarbij de bedoeling snel concrete beslissingen te nemen, luidt het.

Uit een enquête uitgevoerd door HR-bedrijf Acerta blijkt namelijk dat ruim 70 procent van de bedrijven in ons land te lijden heeft onder de krapte op de arbeidsmarkt. De helft (51 procent) investeert in het zelf opleiden van werknemers om over geschikt personeel te beschikken. Negentien procent doet een beroep op buitenlandse werkkrachten.

In een reactie hebben de werkgeversorganisaties intussen zelf enkele voorstellen op tafel gelegd om de krapte op de arbeidmarkt aan te pakken.

Zo stelt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) onder meer voor om de werkloosheidsuitkering in twee schijven op te delen: een vast deel met een degressief verloop, en een deel dat wordt toegekend in functie van heroriëntering naar en invulling van concrete knelpuntvacatures.

Het VBO pleit er ook voor om het loonbeleid beter af te stemmen op competenties en productiviteit, in plaats van op anciënniteit. “Als ervaren werknemers minder duur worden, zullen ze sneller worden aangeworven”, klinkt het. Een ander voorstel verwijst naar de economische migratie, die volgens het VBO kan leiden tot het invullen van openstaande vacatures.

Ondernemersorganisatie Unizo wil een systeem ondersteund zien waarbij wie werkloos wordt binnen de eerste periode van zes maanden werkloosheid een verplicht te volgen opleidingstraject krijgt aangeboden. Dat project heeft dan tot doel betere kansen te creëren op de arbeidsmarkt.

Partner Content