Vlaamse werkloosheid stijgt voor het eerst in bijna vijf jaar

Hilde Crevits (CD&V) op 15 januari 2020.

De Vlaamse werkloosheid is in maart voor het eerst sinds augustus 2015 gestegen. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Reden is, niet verrassend, de coronacrisis, al zijn de vele tijdelijk werklozen niet in de cijfers opgenomen.

De stijging blijft voorlopig nog beperkt, nuanceert Crevits. Eind maart 2020 telde Vlaanderen 186.265 niet werkende werkzoekenden, een stijging met 1,3 procent – of in absolute cijfers 2.437 werkzoekenden – in vergelijking met maart vorig jaar. Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering is in maart met 2,1 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden zonder uitkering steeg met 0,7 procent.

De coronacrisis heeft logischerwijs vooral een impact op kortdurige werkzoekenden. Meer dan de helft van de Vlaamse werkzoekenden is minder dan 1 jaar werkzoekend, en die groep stijgt nu met 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal werkzoekenden dat 1 tot 2 jaar werkzoekend is, daalt met 1,8 procent.

De coronacrisis heeft vooralsnog geen zware impact op het aantal pas afgestudeerde werklozen. Bij jongeren die net van de schoolbanken komen is er nog altijd een daling van het aantal werkzoekenden met bijna 12 procent, al is die daling wel wat lager dan de voorbije maanden. Zo was er in februari nog sprake van een daling met 19 procent.

Qua opleidingsniveau zien we vooral een impact op de hooggeschoolden en de middengeschoolden. De werkloosheid steeg in die groepen op jaarbasis met respectievelijk 5 en 1,7 procent. Voor de laaggeschoolden is de stijging op jaarbasis nog niet te zien, maar in vergelijking met februari van dit jaar wordt daar wel een kleine stijging vastgesteld.

Opvallend: het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond is in maart relatief sterk gestegen, met 4,7 procent ten opzichte van maart vorig jaar. Het gaat hier om werkzoekenden met een nationaliteit van buiten de EU en de landen die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan ook een stevige impact hebben op de arbeidsmarkt

Hilde Crevits (CD&V)

Ook de verschillen tussen de provincies vallen op. Zo is de stijging opvallend groter in West-Vlaanderen (4,7 procent) en Limburg (2,5 procent). In Vlaams-Brabant is dan weer sprake van een dalende werkloosheid, met 0,7 procent.

Nog een belangrijk detail: de werknemers die door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid zitten zijn niet in de cijfers opgenomen. Tijdelijke werklozen vallen immers niet in de categorie van niet werkende werkzoekenden.

Volgens minister Crevits hoeven de cijfers gezien de huidige crisis “niet te verwonderen”. ‘Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan ook een stevige impact hebben op de arbeidsmarkt, ook al gaat het nu maar om een lichte stijging’, zegt ze.

Crevits benadrukt dat de Vlaamse regering bedrijven bijstaat met verschillende maatregelen om de schade op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. ‘We moeten voorkomen dat de stijging van de werkloosheid een structurele stijging wordt. We willen de werkzoekenden snel terug aan de slag krijgen. De komende maanden zullen voor de arbeidsmarkt een grote uitdaging worden, voor de ondernemingen, voor de werknemers en voor de werkzoekenden.’

Partner Content