Vertrouwen in innovatiekracht Belgische bedrijven daalt

Roeland Byl redacteur bij Trends

Het vertrouwen van bedrijfsleiders in het innovatievermogen van de Belgische bedrijven daalt. Dat blijkt uit de R&D-barometer 2019 van Ayming Belgium.

De barometer bundelt de resultaten van een enquête die Ayming Belgium afnam bij 193 CEO’s, financieel directeurs en O&O-managers. Het was de tweede keer dat het consultingbedrijf die oefening maakte.

Zeven op de tien bedrijfsleiders zijn nog positief over de eigen innovatiepijplijn. Vorig jaar waren dat er nog acht op de tien.

Laurie Pilo, de algemeen directeur van Ayming Belgium, nuanceert de daling. “Het is niet abnormaal dat het vertrouwen iets lager ligt in een verkiezingsjaar”, zegt ze. “Bovendien veroorzaken de internationale context en de toenemende fiscale controles onzekerheid. Van de bedrijven die werden gecontroleerd op de toepassing van fiscale gunstregimes, kreeg 44 procent een herziening.”

Weinig toegankelijk

Uit de enquête blijkt voorts dat te weinig managers in innovatieve ondernemingen de concepten van Industrie 4.0 omarmen. De bedrijfsleiders klagen erover, maar tegelijk investeren ze relatief weinig in procesinnovatie.

Voorts blijven de overheidsmaatregelen om innovatie te stimuleren, net als vorig jaar onderbenut. Het gaat onder meer om de fiscale gunstregeling voor onderzoekers en talrijke subsidies.

“De ondervraagde bedrijfsleiders vinden dat regime tamelijk genereus, maar weinig toegankelijk”, zegt Pilo. “Paradoxaal genoeg, komt uit internationale vergelijkingen net het omgekeerde beeld naar voren: de maatregelen zijn niet zo genereus, maar wel redelijk toegankelijk. Die afwijkende perceptie heeft vermoedelijk te maken met de typische Belgische versnippering over diverse beleidsniveaus.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content