VBO wil binnen Groep van 10 stakingsrecht bijschaven

. © BelgaImage

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit er woensdag voor om met de sociale partners binnen de Groep van 10 het Herenakkoord van 2002 over het stakingsrecht te verfijnen. Staken moet in evenwicht zijn met het recht op werken, is daarbij het uitgangspunt.

Het zogenaamde Herenakkoord van 2002 schrijft voor wat kan en niet kan in geval van stakingen. Er werd al meermaals gepoogd het akkoord bij te werken en het VBO wil het nu opnieuw op de onderhandelingstafel. ‘We willen het Herenakkoord van 2002 verfijnen vanuit het internationaal aanvaarde uitgangspunt dat het stakingsrecht niet absoluut is maar in evenwicht moet zijn met het recht om te werken’, aldus Timmermans in een persbericht.

‘Welke acties kunnen en welke niet? Welke procedures moeten gevolgd worden bij een staking? Welke verantwoordelijkheden moeten opgenomen worden bij een staking? Dit zijn enkele vragen die aan de onderhandelingstafel uitgeklaard moeten worden.’

Interprofessioneel akkoord

De topman van de Belgische werkgevers blikt daarbij ook vooruit naar de komende tweejaarlijkse onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) eind dit jaar. Bij die onderhandelingen wil Timmermans een akkoord dat de concurrentiekracht van de ondernemingen niet aantast. ‘We mogen de inspanningen van de voorbije jaren niet tenietdoen. Daarnaast vind ik het belangrijk om een akkoord onder sociale partners af te sluiten. Ik ga volop voor sociaal overleg en niet voor sociaal verzet.’

Op de VRT-radio voegde Timmermans toe dat er de voorbije 5-6 jaar goed werk geleverd is, met de gemiddelde loonkosthandicap tegenover de buurlanden die daalde van 16 naar 10 procent. Of en wat de marge is voor loonsopslag, hangt af van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) dat de evolutie van de lonen tegenover de buurlanden nagaat, aldus Timmermans. Het rapport komt er traditioneel in december en betekent de start van het IPA-overleg.

‘Wat ik niet ga doen, is een akkoord sluiten dat die 10 procent opnieuw gaat verhogen. Dat betekent regelrecht jobverlies, werklozen, faillissement. We gaan kijken wat de cijfers opleveren. Zijn we beter dan de buurlanden, dan kan er gesproken worden, zijn we slechter dan moeten we heel attent zijn.’

Arbeidsdeal

Timmermans toont zich tot slot tevreden met de arbeidsdeal van de federale regering, die onder meer een degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voorziet. Maar hij waarschuwt voor een koppeling met de beursgang van Belfius. ‘Het blijft ook essentieel dat de arbeidsdeal snel en tot in de puntjes wordt uitgevoerd. De arbeidsdeal koppelen aan Belfius en Arco is wat ons betreft dan ook niet aan de orde’, zegt hij in het persbericht

Partner Content