VBO-voorzitter Thomas Leysen verrassend positief over Belgisch ondernemersklimaat

© belga

Kan de voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen zich twee totaal verschillende discours veroorloven over het ondernemersklimaat in België?

Enerzijds schetst Thomas Leysen, als voorzitter van de Belgisch-Japanse vereniging een bijzonder positief beeld van België, anderzijds waarschuwde hij onlangs in zijn hoedanigheid van voorzitter van het VBO dat dit land “het Griekenland bij de Noordzee dreigt te worden.”

Het weekblad ‘Solidair’ van de extreem-linkse PVDA (Partij van de Arbeid) plaatst in haar editie van 18 februari jongstleden de diametraal tegengestelde uitspraken van Leysen als moeilijk land om te ondernemen met een loodzware loonhandicap en weinig flexibele arbeidsmarkt tegenover het uiterst aantrekkelijk investeringsklimaat dat wordt afgeschilderd in de nieuwste brochure ‘Belgium and its neighbours’ business climates compared’ van de Belgium-Japan Association (BJA).

In een inleidende tekst stelt BJA dat de vergelijking tussen het zakenklimaat in België en zijn buurlanden gebaseerd is op “zo objectief mogelijke” gegevens uit internationaal befaamde studies. De focus ligt op vier factoren: de internationale aantrekkelijkheid van België, meer bepaald als vestigingsplaats voor hoofdzetels, als logistieke draaischijf en op het vlak van Onderzoek&Ontwikkeling.

Op elk van deze vier domeinen scoort België, volgens BJA, uitzonderlijk goed.

1. Internationale aantrekkelijkheid Op basis van de KDF Index of Globalization staat België nummer één en Vlaanderen en Wallonië respectievelijk tweede en vijfde als regio’s wegens onder meer de kwaliteit van onze arbeidskrachten en ons ‘investeringsvriendelijke belastingsomgeving’;

2. Hoofdkwartieren
Cushman & Wakefield plaatst Brussel op de vijfde plaats onder de businessvriendelijke Europese hoofdsteden, terwijl het Japan Center for Economic Research berekent dat België dankzij de notionele interestaftrek in de prakrijk “de laagste vennootschapsbelasting ter wereld heeft” – ook al is de nominale belastingsvoet de hoogste in Europa.

3. Logistiek Voor Cushman & Wakefield’s European Distribution Report is België voor het zesde jaar op rij de beste locatie in Europa. Lonen in de logistieke sector stijgen volgens Europhia Consulting in België minder snel dan in de buurlanden en BJA verwijst ook naar de Wereldbank die stelt dat “België het meest werkgeversvriendelijke land van Europa is om werknemers aan te werven en te ontslaan.”


4. Onderzoek&Ontwikkeling
Het World Economic Forum vindt België het beste land in de Europese Unie qua O&O en nummer vijf in de wereld.

Gevraagd naar een reactie zegt Rudi Thomaes dat het VBO zelf geen betrokkenheid heeft met het rapport. Maar hij ziet ook niet zoveel inconsistenties met de opgesomde punten.

“Het BJA-rapport legt alleen andere accenten. Het is uiteraard zo dat we in het buitenland België zo goed mogelijk proberen te verkopen, met het oog op het aantrekken van buitenlandse investeerders. Waar we wél op wijzen is dat als je met fiscale maatregelen wilt scoren in het buitenland, je er dan ook voor moet zorgen dat er een solide basis is, en dat de rechtszekerheid van die maatregelen niet continu mag worden aangevallen, zoals nu al te vaak het geval is. De voorstelling alsof bedrijven geen belastingen betalen of grote cadeaus krijgen is pertinent onjuist. Het is wel zo dat we met die maatregel mikken op coördinatiecentra, die we anders niet zouden hebben. Die coördinatiecentra scheppen hier een zekere tewerkstelling en doen beroep op een aantal diensten, dus het brengt op. We hebben dus een aantal goede punten waarmee we in het buitenland kunnen scoren, zoals die notionele interest. Ook de aanwezigheid van Europese instellingen is een troef, net als onze infrastructuur die de internationale vergelijking kan doorstaan. Maar wat we er bijvoorbeeld niet bij vertellen is dat onze hoge productiviteit, zoals terecht wordt meegenomen in het rapport, voornamelijk te danken is aan de hoge graad van automatisering. Met andere woorden, op basis van dezelfde feiten en cijfers maar afhankelijk van de context waarvoor deze moeten dienen krijg je andere accenten.”

L.D.

Hieronder vindt u de volledige brochure van de Belgium-Japan Association (BJA) (pdf)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content