VBO ontvouwt economisch droomscenario voor België

VBO-toplui Bart De Smet en Pieter Timmermans © Belga

Werkgeversorganisatie VBO heeft donderdag een toekomstplan voor België voorgesteld. Het plan ‘Horizon België 2030’ moet België tegen 2030 opnieuw naar de kop van de meest competitieve en welvarende landen in Europa loodsen.

Het VBO maakt in het plan zijn ambities concreet en formuleert voorwaarden, hefbomen en doelstellingen om van België een stabiel en efficiënt land te maken, ‘waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken is’.

Het VBO ziet vier grote uitdagingen die België het hoofd zal moeten bieden. Het gaat daarbij over de vertraging van de economische en productiviteitsgroei, de vergrijzing, de klimaatverandering en de internationale tendens tot deglobalisering. Dat laatste zou volgens de werkgevers ingrijpende negatieve gevolgen kunnen hebben voor een kleine open economie zoals de Belgische.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, is op vier domeinen een belangrijke omslag nodig, meent het VBO. Het gaat dan om het ten volle benutten van de digitalisering, het inzetten op vergroening, het streven naar een tewerkstellingsgraad van 80 procent en het efficiënter maken van de overheden.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

‘Een visie is goed, maar ook een actieplan is nodig’

VBO-voorzitter Bart De Smet formuleerde bij zijn aantreden in 2020 al een visie. “Een visie is goed, maar ook een actieplan is nodig. En dat publiceren we vandaag”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. “We illustreren ons plan met een metafoor: een gezonde en levendige boomstam moet sterke wortels hebben om stevige takken te kunnen dragen.”

“De wortels staan voor de basis waarop alles gebouwd is: een efficiënte overheid, performant onderwijs, uitstekende infrastructuur en een eenvoudige fiscaliteit die werken en ondernemen beloont”, aldus De Smet. “Op die sterke wortels staat vervolgens een levendige stam: een competitieve economie zonder loonkostenhandicap en een sterker groeiende economie met respect voor onze planeet.”

“Het is alleen dankzij de combinatie van sterke wortels en een levendige stam dat we vervolgens ook stevige takken kunnen dragen. Dat zijn dan onder meer 80 procent van de Belgen aan het werk, 30 procent minder file-uren tegen 2030, faire en betaalbare pensioenen, maar ook zekere, betaalbare en duurzaam opgewekte energie”, zegt de VBO-voorzitter.

Werkzaamheidsgraad van 80 procent

Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is volgens het VBO nodig om de kosten van de vergrijzing te betalen, maar ook om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen in groene en digitale infrastructuur. De werkgeversorganisatie wil dat er concreet werk gemaakt wordt van een modern arbeidsrecht en dat ervoor gezorgd wordt dat werken lonender wordt dan niet werken.

“Het arbeidsrecht wordt idealiter gestroomlijnd voor het hele land, terwijl het arbeidsmarktbeleid best vanuit de gewesten aangestuurd wordt”, zegt De Smet. De sociale zekerheid is volgens de VBO-voorzitter de “ruggengraat” van het land. “Splits de sociale zekerheid en je splitst de facto een land. Langs de andere kant is het niet ondenkbaar dat er regionaal gestuurde aanvullingen, met bijbehorende responsabilisering, voorzien worden.”

Tot slot mag er volgens het VBO inzake de verdeling van bevoegdheden geen taboe zijn tegen splitsing, noch tegen herfederalisering.

Partner Content