VBO: ‘Fiscale hervorming mobiliteit eerbaar compromis’

VBO-topman Pieter Timmermans © belga

Het akkoord over de vergroening van de bedrijfswagens dat de federale regering bereikt heeft, is een ‘eerbaar compromis met aandachtspunten’, meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (‘VBO) dinsdag. Voka waarschuwt op haar beurt voor ’toegenomen complexiteit’.

Volgens werkgeversorganisatie VBO lijkt het bereikte akkoord haalbaar. Het VBO spreekt van een plan dat ‘zowel de korte als de lange termijn behelst, en met redelijke termijnen om zich aan het plan aan te passen’.

Het VBO betreurt wel dat hybrides vanaf 2026 meteen uit het systeem van fiscale aftrekbaarheid worden gehaald, zonder overgangsfase.

De werkgeversorganisatie vraagt zich bovendien af of er voldoende elektriciteit beschikbaar zal zijn voor alle elektrische auto’s, een vraag die het VBO koppelt aan de discussie over de kerncentrales. ‘Is de kernuitstap op korte termijn houdbaar zonder onze betaalbare energiebevoorrading te fnuiken en tegelijk de Europese uitstootdoelstelling te bereiken?’, aldus het VBO.

De werkgeversorganisatie maakt zich overigens wat zorgen over de extra administratie voor de bedrijven die de nieuwe regeling meebrengt. ‘We maken ons zorgen over de rapporteringsverplichtingen die zouden kunnen worden opgelegd aan bedrijven, zodat de regering tegen 2026 budgettaire evaluaties kan uitvoeren’, klinkt het. Het VBO herinnert in dat verband aan de doelstelling van de regering om de administratieve lasten met 30 procent terug te dringen.

Fiscaliteit bedrijfswagens wordt ingewikkelder volgens Voka

‘De hervorming die de regering voorstelt moet voor werkgevers werkbaar blijven’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka in een reactie op het federaal akkoord over de hervorming van de fiscaliteit voor bedrijfswagens. De werkgeversorganisatie kaart met name de toegenomen complexiteit van de fiscaliteit aan.

De regering bouwt de aftrekbaarheid voor benzine- en dieselvoertuigen namelijk vanaf 1 juli 2023 geleidelijk af. Ook na 2026 is het echter niet verboden om niet-elektrische bedrijfswagens aan te kopen, maar die worden wel tot een kwart duurder. De werkgeversorganisatie vraagt zich ook af waarom zuinige plug-in hybrides en andere duurzame technologieën niet langer in aanmerking zullen komen.

Bovendien stelt Voka zich vragen bij de beschikbaarheid van voldoende laadinfrastructuur. Volgens de werkgeversorganisatie volstaat de publieke laadinfrastructuur op de dag van vandaag niet. ‘Er is dringend nood aan een plan tussen de drie gewesten om de laadinfrastructuur verder uit te bouwen. Laadpalen thuis en in de bedrijven zullen niet volstaan; er zal ook nood zijn aan bijkomende publieke laadinfrastructuur’, klinkt het.

Voka is wel tevreden dat er geen wijziging komt in de lopende contracten en dat het mobiliteitsbudget wordt bijgestuurd.

Partner Content