‘Vastgoed wordt steeds minder een mannenwereld’

Yelizi Bicici en Françoise Roels
Wolfgang Riepl
Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Françoise Roels en Yeliz Bicici van de beursgenoteerde vastgoedvennootschap Cofinimmo prijken bovenaan in onze rangschikking van vrouwen met de meeste bestuursmandaten. “Wij hebben al sinds 2007 vrouwen in onze raad van bestuur”, zegt Françoise Roels. “Dat is natuurlijk gegroeid, los van enige wetgeving.”

Vijf vrouwen in de raad van bestuur en twee vrouwen in het directiecomité. Met bovendien 53 procent vrouwelijke werknemers, op een totaal van 161. Vrouwen zijn zeker niet ondervertegenwoordigd bij de beursgenoteerde vastgoedonderneming Cofinimmo. Juridisch directeur Françoise Roels (61) staat met 67 mandaten bovenaan in onze rangschikking van vrouwen met de meeste bestuursfuncties. Ook Yeliz Bicici (46) staat mee bovenaan. Het hoge aantal mandaten wordt weliswaar vertekend doordat ze de meeste functies bij vastgoeddochters van Cofinimmo vervullen.

Françoise Roels kwam in de zomer van 2004 aan boord, na een loopbaan bij onder meer Belgacom en JP Morgan. Haar takenpakket bij Cofinimmo is uitgebreid, als juridisch directeur en verantwoordelijke voor deugdelijk bestuur, de medecontrole over de fiscaliteit, hr en beursgenoteerde materies. Yeliz Bicici is al decennia actief in vastgoed, eerst bij Robelco en sinds 2008 bij Cofinimmo. Bicici startte als gebouwenbeheerder. In 2018 werd ze COO voor de kantorenafdeling en vanaf 2020 ook COO voor de marktontwikkeling in Duitsland, Finland en Spanje (zie kader Wat doet Cofinimmo?).

Waarom hebt u gekozen voor vastgoed?

FRANCOISE ROELS. “Ik heb een baksteen in mijn maag, zoals wellicht alle Belgen. Toch ben ik toevallig in de vastgoedwereld gerold. De taken waarvoor ik verantwoordelijk ben, deed ik ook al bij mijn vorige werkgevers. Het leuke aan deze sector is dat die heel tastbaar en zichtbaar is. Vastgoed maakt deel uit van de manier waarop we leven, op een vrij ingrijpende manier.”

YELIZ BICICI. “Vastgoed is een veelzijdige, passionerende sector. Je hebt fiscale en juridische aspecten, de waardering van vastgoed, commercieel-technische zaken, energiebeheer. Ik werk al bijna vijftien jaar bij Cofinimmo en ook na al die jaren blijft het een heel boeiende branche. En ik denk dat ik binnen twintig jaar nog altijd in vastgoed zal werken. Ik ben erin gerold via mijn ouders. Zij beheren een klein vastgoedpatrimonium. Ik vond dat van jongs af aan bijzonder. Ik leerde toen ook al dat het een vrij stabiele business is. Ik investeerde zelf al heel vroeg in vastgoed, samen met mijn echtgenoot.”

ROELS. “Veel mensen blijven jarenlang actief in de sector. Ik heb in vier sectoren gewerkt en vond dat heel verrijkend. Maar ik zie me bijvoorbeeld niet zo snel voor een koekjesproducent werken. Dat is toch vooral verkoop op korte termijn, terwijl je per definitie in vastgoed investeert voor de lange termijn. Een gebouw koop je voor ettelijke jaren.”

BICICI. “Impact hebben op je omgeving is heel belangrijk. Hoe kan ik een steentje bijdragen aan de samenleving? Met vastgoed kun je dat letterlijk, voor de volgende halve eeuw. Wij bouwen mee aan een goede sociale infrastructuur in Europa. We investeren ook heel veel in de duurzaamheid van onze gebouwen.”

Is vastgoed dan geen mannenwereld?

ROELS. “Dat is steeds minder het geval.”

BICICI. “Dat klopt. Het beste ziet je dan in Mipim, de belangrijke vastgoedbeurs in Cannes. Tien jaar geleden waren er overwegend mannen. Je ziet het evenwicht jaar na jaar verbeteren.”

ROELS. “De meeste CEO’s zijn nog altijd mannen. Maar het aantal vrouwen groeit stelselmatig. 53 procent van onze werknemers zijn vrouwen. Ook bij onze collega’s stijgt het percentage vrouwen.”

Toch bedraagt de loonkloof bij Cofinimmo tussen mannen en vrouwen 83 procent, volgens het jaarverslag van 2021.

ROELS. “De meerderheid van onze werknemers zijn vrouwen, maar bij de leidinggevenden ligt het percentage mannen hoger. We hebben veel vrouwen in administratieve functies. Hun lonen zijn lager dan die van medewerkers in leidinggevende functies. Maar bij Cofinimmo is er uiteraard geen enkel loonverschil in vergelijkbare functies tussen mannen en vrouwen.”

Vijf van de dertien bestuurders bij Cofinimmo zijn vrouwen.

ROELS. “Is dat een goed cijfer? Wij hebben al sinds 2007 vrouwen in onze raad van bestuur. Ook ik werd dat jaar bestuurder. Dat is gewoon natuurlijk gegroeid, los van de wetgeving die bepaalt dat raden van bestuur voor een derde uit vrouwen moeten bestaan. Wij gaan niet tot op de komma berekenen hoeveel vrouwen we moeten hebben. We kijken vooral naar het profiel. We weten dat de quota er zijn en dat we die moeten naleven. Maar dat is voor ons geen probleem.”

Het directiecomité van vijf mensen telt twee vrouwen.

ROELS. “Dat is een mooi resultaat. Yeliz is een uitstekende professional in haar domein. Ik denk dat ik van mezelf hetzelfde mag zeggen. Belangrijk is dat het directiecomité een forum voor discussie en de uitwisseling van ideeën is. Uiteindelijk wordt een beslissing genomen in het belang van de vennootschap. Dat ons directiecomité gemengd is, maakt het misschien rijker en aangenamer.”

BICICI. “Het is een forum. Iedereen geeft zijn mening. Beslissingen worden samen genomen. Ik ken directiecomités van vastgoedbedrijven die enkel uit mannen bestaan. Uit studies blijkt dat als een directiecomité slechts één vrouw telt, dat soms moeilijkheden veroorzaakt, met mannen die bepaalde vooroordelen ten aanzien van vrouwen hebben. De mening van de vrouw zou dan minder wegen.”

Mevrouw Roels, u stond mee aan de wieg van Women on Board. Die organisatie pleit voor meer vrouwelijke bestuurders in bedrijven.

ROELS. “Het idee voor Women on Board groeide in 2009 en 2010. Toen was de wetgeving van de quota er nog niet. De argumentatie was toen: ‘je vindt die vrouwen niet…’ Begrijp jij dat, Yeliz (lacht)? Vandaar Women on Board. Wij kenden ieder heel wat vrouwen die uitermate geschikt waren als bestuurder. We hebben hen samengebracht en gepromoot. We zijn begonnen met veertig leden, vandaag zijn het er meer dan driehonderd.”

We komen van ver?

ROELS. “Er is veel verbeterd. Zeker bij beursgenoteerde bedrijven, waar er verplichte quota zijn, zie je steeds meer vrouwen. In 2009 hadden de beursgenoteerde bedrijven samen 10 à 15 procent vrouwen in de raden van bestuur. Vandaag komen we vlotjes aan 30 procent. Het was dus een succes.”

Dus u pleit voor quota?

ROELS. “Dat is te sterk uitgedrukt. Maar quota helpen wel. Toen we begonnen met Women on Board, wilden we ons daarover niet uitspreken. Of er al dan niet quota kwamen, is een politieke beslissing. Wij zijn vrouwen die elkaar promoten. Wij doen niet aan politiek. Voor mij is het antwoord vandaag genuanceerder. De quota hadden wel degelijk invloed. Een van de grote bezwaren was dat er enkel vrouwen zouden worden aangetrokken omwille van de quota.”

BICICI. “Ik heb me nooit als een onderdeel van de quota beschouwd. Ik zit in het directiecomité omdat ik ervoor gewerkt heb, en omdat de werkomgeving overeenstemt met wat ik kan leveren. Maar quota helpen wel.”

Zijn quota voor directiecomités een volgende noodzakelijke stap?

ROELS. “Dat is moeilijk. Je hebt heel verscheiden vormen van management. Welke definitie zou je dan hanteren voor de term ‘directiecomité’? Uiteraard is er doorstroming nodig. Hoe lager je ingrijpt in de hiërarchie van de vennootschap, hoe beter. Maar moet je daarvoor een wetgevend initiatief nemen? Maar promoten, daar ben ik mee akkoord. Te veel bedrijven maken het nog altijd moeilijk dat vrouwen dezelfde weg en hetzelfde traject kunnen volgen als mannen.”

Wat doet Cofinimmo?

De beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschap Cofinimmo, die deel uitmaakt van de Bel-20, beheert en verhuurt vastgoed voor een marktwaarde van 6,2 miljard euro. 70 procent van die portefeuille, goed voor 4,4 miljard euro, bestaat uit zorgvastgoed, met onder meer bijna 29.000 bedden. De vergrijzing maakt van die activiteit een groeisector. Cofinimmo is actief in negen landen, al bevindt 55 procent van de activiteiten zich in België. Cofinimmo is ook de verhuurder van bijna 900 horecapanden in België en Nederland. AB InBev, de voormalige eigenaar, is de hoofdhuurder die de panden onderverhuurt aan horeca-uitbaters.

Lees ook: Dit zijn de machtigste Vlaamse zakenvrouwen

Ann Demeulemeester is alomtegenwoordig

Ann Demeulemeester komt in de drie lijsten voor. Ze is de gedelegeerd bestuurder van Familiehulp, een vzw die zorg en ondersteuning biedt aan bijna 80.000 mensen. In voltijdse equivalenten telde de vennootschap eind 2021 ruim 9.700 werknemers, maar het totale aantal (inclusief deeltijdsen) bedraagt meer dan 13.000.

De vzw heeft een verrassend sterke balans, met eind 2021 een eigen vermogen van 140 miljoen euro op een balanstotaal van 213 miljoen euro. Bovendien had Familiehulp toen 100 miljoen euro geldbeleggingen en 22 miljoen euro liquide middelen. “Wij zijn een sociale onderneming”, duidt Ann Demeulemeester. “Al onze winsten worden opnieuw geïnvesteerd in onze organisatie. We keren geen dividenden uit.”

Bij de 429 miljoen euro bedrijfsopbrengsten waren 361 miljoen euro subsidies en 61 miljoen euro omzet. “Een deel van de zorgen die wij leveren, worden terugbetaald door de personen die ze krijgen”, zegt de gedelegeerd bestuurder. “Wij geven hulp bij mensen thuis, bijvoorbeeld zorg na een ziekenhuisopname, aan mensen met een handicap of demente mensen.” Ook Familiehulp merkt hoe het beroep van zorgkundige en huishoudhulp knelpuntberoepen zijn.

Ann Demeulemeester begon haar carrière in de schoot van de christelijke vakbond. Van 2002 tot 2012 was ze algemeen secretaris van het ACW. In 2016 werd ze algemeen directeur van de vzw Familiehulp. Ze heeft ook bestuurdersmandaten, onder meer bij de KU Leuven.

Virginie Deprez 59 miljard onder beheer

De Waalse Virginie Deprez is als enige vrouw een van de drie zaakvoerders van de vennootschap bv Pfizer Service Company. Die beheert onder meer de financiële geldstromen van de Amerikaanse geneesmiddelenproducent rond het logistieke centrum op de luchthaven van Zaventem. Vanuit Zaventem vertrekken geneesmiddelen naar de hele wereld.

Het boekjaar van begin december 2020 tot einde november 2021 werd een heel bijzonder jaar voor Virginie Deprez en de vennootschap. De bedrijfsopbrengsten maakten een sprong naar bijna 59 miljard dollar, versus 30 miljard dollar het jaar voordien. Dat had alles van doen met het covid-19-vaccin. Onder de merknaam Comirnaty joeg dat de omzet van 0 naar 24,1 miljard dollar. Vanuit Puurs werden bijna 279 miljoen vaccinflesjes verscheept, meldt het jaarverslag bij de balans. De financiële stromen achter die operatie worden mee in goede banen geleid door Virginie Deprez. Volgens haar LinkedIn-profiel is zij de CFO voor de wereldwijde logistieke keten sinds mei 2016. Ze is sinds 2010 actief bij Pfizer en haalde een master in management aan HEC Liège Management School. “Virginie Deprez geeft een heel bekwame indruk”, zegt Bart Deceukelier, die voor het ACV de onderneming opvolgt. “Tijdens ondernemingsraden gaf zij altijd correcte financiële informatie. Ze stond zeker open voor vragen en opmerkingen. Die onderhandelingen gebeuren in het Engels”.

Virginie Deprez was niet bereid tot commentaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content