Treinverkeer dinsdag ernstig verstoord door nationale actiedag bij openbare diensten

Van maandag 30 mei om 22 uur tot en met dinsdag 31 mei zal het treinverkeer ernstig verstoord zijn. Dat laat de NMBS weten. Reden is de nationale actiedag bij de openbare diensten. Een kwart van de treinen zal rijden. Ook de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn waarschuwt voor de nodige hinder.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, is een alternatieve treindienst uitgewerkt, op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken. Van de IC-treinen tussen de grote steden rijdt één trein op de drie. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet.

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt doordat er in die regio onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van spoornetbeheerder Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die die provincies doorkruisen, zullen worden beperkt. De IC-trein Oostende-Eupen bijvoorbeeld rijdt enkel tussen Oostende en Leuven. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. De NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Reizigers krijgen de raad hun treinreis goed voor te bereiden. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die vanaf maandagochtend de alternatieve treindienst toont. De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die wel rijden.

De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van de NMBS, zoals de socialemediakanalen (Twitter en Facebook), de NMBS-website en de schermen en de aankondigingen in de stations. Vanaf woensdagochtend 1 juni verloopt het treinverkeer weer normaal.

De Lijn

Ook De Lijn waarschuwt voor de nodige hinder voor de dienstverlening. Niet alle bussen en trams zullen rijden. De Lijn heeft een alternatieve dienstverlening uitgewerkt op basis van het beschikbare personeel. Reizigers kunnen die raadplegen via de routeplanner op de website van De Lijn. Ritten die niet uitgevoerd zullen worden, worden niet getoond in de routeplanner. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij riep reizigers al op om indien mogelijk een alternatief te voorzien, zoals telewerken, carpoolen, fietsen of wandelen.

En in Brussel verwacht de MIVB “zeer zware verstoringen” op haar bus-, tram- en metronet en raadt de openbaarvervoermaatschappij reizigers ook aan om alternatieven te gebruiken om zich dinsdag te verplaatsen. Reizigers kunnen de mobiele app van de MIVB raadplegen om andere manieren te vinden om die dag te reizen.

De actiedag geldt voor alle overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal, en is gericht tegen de “algemene malaise” in de sector. De bonden komen op voor meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen.

Partner Content