Traditioneel strategisch denken is niet genoeg om in te spelen op digitale revolutie

© BDO
Peter Sarasyn
Expert aan het woord

Expert aan het woord verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

4 oktober 2017, 10:32 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

Bedrijven moeten een digitale transformatie doormaken willen ze nog verder groeien. De grondlegger van de disruptietheorie in management, Clayton Christensen, beweert dat bedrijven die alles goed doen toch in moeilijkheden kunnen geraken door ontwrichtende krachten. Het tempo waarin de digitale innovatie gebeurt, is voor elk bedrijf een bedreiging of een opportuniteit. Wie durft er mee op de digitale trein, en hoe moet je zo’n transformatie succesvol aanpakken?

Stapsgewijze verandering is onvoldoende om de disruptie én snel genoeg te volgen. Daarom worden bedrijven bijna verplicht om meteen een transformatie op grote schaal door te voeren, en nieuwe operationele modellen te introduceren, waarbij ze hun hoop vestigen op de veranderingsbereidheid van hun medewerkers en de toepasselijkheid van hun culturele waardes.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, gaat een digitale transformatie niet alleen om technologische innovaties, maar vooral over de impact ervan op de mens, organisatie, processen, en de cultuur van het bedrijf. Net daarom is het definiëren, plannen en succesvol invoeren van een transformatieprogramma cruciaal. Hoe doet u dat het beste? In een digitaal transformatieproces zijn de volgende zeven componenten essentieel om de digitale strategie van uw bedrijf succesvol door te voeren:

1. Duidelijkheid en zelfbevraging.

De raad van bestuur en het management moeten duidelijk definiëren hoe ze de digitalisering van het bedrijf zien evolueren. Kernvragen verdienen een eerlijk antwoord: waar willen we ons bedrijf positioneren in de waardeketen, waar willen wij opereren? Hoe ziet ons businessmodel eruit?

2. Business case management en ‘return on investment’.

Voor specifieke doeleinden, zoals het verhogen van de marges, verbeteren van het werkkapitaal, of het verbeteren van de merknaam, kan digitale technologie overwogen worden, zoals geavanceerde analysetools of roboticatoepassingen. Dat vergt belangrijke investeringsbeslissingen, zoals de keuze van de juiste timing, het vastleggen van de ambities en kapitaalinvesteringen, en de gerelateerde kosten.

3. Talentmanagement en resourceplanning.

Bedrijven moeten nieuwe bekwaamheden ontwikkelen. Dat kan betekenen dat u nieuw talent moet aanwerven, of uw huidige werknemers bijkomende training moet geven. En u moet ook nadenken hoe u die talenten wil behouden, motiveren en waarderen.

4. Pas uw operationeel-, organisatiemodel en governance aan.

Uit internationale publicaties blijkt dat mislukte digitale transformaties niet zozeer het resultaat zijn van ‘oude’ systemen, maar eerder van een ‘oude’ manier van denken. Bedrijven moeten hun hele organisatie en governance ter discussie stellen en waar nodig ombuigen. Welke organisatorische structuur hebben we nodig? Hoe kunnen we onze business significant veranderen terwijl we blijven werken?

5. De beste strategie is uitvoering.

Transformatie vraagt een nieuwe instelling van iedereen. Designdenken en wendbaar projectmanagement zijn cruciaal om het tempo van verandering aan te kunnen. De snelheid waarmee de strategie wordt uitgevoerd, is belangrijker dan perfectie.

6. Pas de juiste cultuurverandering toe.

Een digitale werkwijze vraagt een aangepaste cultuur en klimaat. Daarbij denken we aan de bedrijfswaarden, de werkomgeving, de KPI’s, en de leiding.

7. Voortdurend in verandering.

Digitalisering zal de wereld en onze levens blijven veranderen. Een organisatie moet daarom een cross-functioneel digitaal kenniscentrum opbouwen. Zo kan ze de enorme verandering in een georganiseerd proces aanpakken. Dat geeft een enorm competitief voordeel.

Peter Sarasyn

partner BDO advisory organisation & performance management