Toekenning consultancycontract aan vriend van NMBS-CEO Dutordoir verliep niet volgens de wet

Sophie Dutordoir (CEO NMBS) © belga

De wetgeving op de overheidsopdrachten is wel degelijk overtreden bij de toekenning van een IT-consultancyopdracht bij een dochterbedrijf van spoorwegmaatschappij NMBS aan een vriend van NMBS-CEO Sophie Dutordoir. Dat blijkt uit een interne audit die de spoorwegmaatschappij liet uitvoeren, zo zegt ze vrijdag. De audit pleit Dutordoir zelf wel vrij.

Het Laatste Nieuws schreef midden juli over een dienstverleningscontract dat Ypto, de IT-dochter van NMBS, in 2018 sloot met een Britse consultant, Hamid Aghassi, die bevriend is met Dutordoir. De man zou als consultant twee jaar lang meer verdiend hebben dan de CEO van de NMBS.

Ypto was in 2018 op zoek naar externe expertise om kritieke problemen op te lossen in het kader van een meerjarig grootschalig IT-programma ter waarde van 270 miljoen euro, duidt de NMBS vrijdag. Dat programma had onder meer betrekking op de afsplitsing van de IT-systemen van NMBS van die van spoornetbeheerder Infrabel. ‘In die context heeft de CEO van NMBS toen een externe dienstverlener wiens expertise ze kende in contact gebracht met het Ypto-management’, klinkt het.

Dutordoir erkende eerder al dat ze Aghassi inderdaad in contact bracht met Ypto. ‘Het is de normaalste zaak ter wereld om specialisten van specifieke domeinen met elkaar in contact te brengen wanneer een dringend probleem zich voordoet’, klonk het. De NMBS-topvrouw beklemtoonde dat ze aan het management van Ypto duidelijk had gemaakt ‘dat alle wettelijke en budgettaire procedures’ gevolgd moesten worden. 

De audit lijkt de NMBS-topvrouw ook vrij te pleiten. Er is ‘geen enkele vorm van inmenging of van druk vastgesteld vanwege de CEO of het lid van het Executive Committee van NMBS verantwoordelijk voor IT’, luidt het bij NMBS. ‘Bovendien blijkt dat beiden expliciet in het kader van dit dossier aan het toenmalige Ypto-management hebben aangegeven dat de geëigende regels en de budgettaire contouren dienden gerespecteerd te worden.’

Maar uit de audit blijkt ook dat de opdracht voor de consultant werd toegewezen zonder openbare aanbesteding, wat nochtans verplicht is. ‘Het Ypto-management heeft de inconcurrentiestelling en/of motivatie inherent aan de wetgeving op de overheidsopdrachten niet nageleefd bij de toewijzing en de verlenging van de betrokken opdracht’, zo luidt het. De prestaties en de betaling van de consultant verliepen wel zoals het hoort. 

Er werden intussen al maatregelen genomen bij Ypto, en er is bijkomend een actieplan opgesteld ‘om de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten strikt op te volgen’. De raad van bestuur van de NMBS zal het Rekenhof ook vragen om alle openbare aanbestedingen bij Ypto door te lichten, ’teneinde zich ervan te vergewissen dat de vigerende procedures en de controleomgeving in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving’.

Het Rekenhof startte overigens in april dit jaar al een eigen studie naar consultancycontracten op federaal niveau (waaronder dus ook bij de NMBS) in de periode 2020-2022. Volgens de Franstalige nieuwssite lpost zou het rapport daarover in de eerste helft van volgend jaar klaar moeten zijn.

Partner Content