Studie FOD Werk: aanwervingskans voor 60-plussers vrijwel ‘nihil’

De aanwervingskans van een 60-plusser die werkloos of inactief is, is vrijwel ‘nihil’. Dat blijkt uit recente cijfers van de federale overheidsdienst Werk naar eindeloopbanen.

De cijfers komen uit een nieuwe evaluatie van de federale overheidsdienst naar de arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers. Daaruit blijkt een duidelijke positieve evolutie. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55-plussers neemt toe. En oudere werknemers blijven ook langer aan de slag.

Toch blijft het moeilijk om vanaf een bepaalde leeftijd werk te vinden, geeft de FOD toe.

En soms is dat nog erg zacht uitgedrukt. Zo is de aanwervingskans vanaf 60 jaar “vrijwel nihil”, geeft de overheidsdienst toe. De recentste cijfers zijn van 2018. Concreet bedraagt het percentage van mensen die in het vierde trimester van dat jaar werkten maar in een van de drie voorgaande kwartalen werkzoekend of inactief waren, voor de leeftijdsklasse van 60 tot 64 jaar 1,3 procent. Dat cijfer zit overigens in de lift: het aanwervingspercentage voor 60-plussers bedroeg in 2016 0,9 procent en in 2017 1 procent.

Ter vergelijking: het aanwervingspercentage bedroeg in 2018 meer dan 37 procent in de leeftijdsklasse van 25 tot 29 jaar.

Dat 60-plussers zo goed als nooit worden aangeworven, heeft verscheidene oorzaken, klinkt het bij de overheidsdienst. ‘Er is een groep mensen die niet meer actief op zoek is. Maar uit studies blijkt ook dat er wel degelijk leeftijdsdiscriminatie bestaat bij oudere mensen die op zoek gaan naar werk. Zowel het aanbod als de vraag naar werk voor 60-plussers speelt een rol’, klinkt het.

Partner Content