Karen Boers

‘Structurele investeringen in talent van eigen bodem dringen zich op’

Karen Boers Initiatiefneemster Startups.be en freelance coach

‘Investeer mee in creatieve rekrutering en opleiding van de werknemers van de bedrijven in uw portfolio. Medewerkers die in staat zijn door de roetsjbaan van veranderingen en groei te gaan, zijn de bakermat van uw toekomstige return.’ Dat zegt Karen Boers, managing director van Startups.be en de medeoprichter van European Startup Network, BeCentral & BeCode.

De ‘war for talent’ raast als nooit tevoren. Start-ups zien hun beste krachten weggesnoept door de grote jongens, die met cheques zwaaien tot weigeren geen optie meer is. Het verloop in de IT-functies is immens en de vergoedingen voor de schaarse freelancemedewerkers rijzen de pan uit. De juiste profielen zijn niet meer voorhanden voor het snel groeiende aantal banen in de sector.

Structurele investeringen in talent van eigen bodem dringen zich op.

Start-ups zoeken heil in alternatieven. Ze kloppen aan bij de Afrikaanse codeerschool Andela, waar programmeurs in opleiding voor zo’n slordige 7000 euro per maand vanop afstand werk doen voor hen. Erg duurzaam is dat niet. Start-ups durven ook al eens middelen te delen, maar daarmee wordt de pool van talenten niet groter.

Structurele investeringen in talent van eigen bodem dringen zich op. Met initiatieven als BeCode en Hack Your Future worden nieuwe talenten aangeboord: laaggeschoolden, langdurig werklozen, migranten, enzovoort.

Maar het blijft nog vaak bij beloftevolle impulsen, die moeilijk groeien omdat bedrijven onvoldoende durven te investeren in een nieuwe koers. Ze gaan ervan uit dat de overheid dat klusje wel zal klaren. Want wat als uw concullega’s met uw nieuwelingen aan de haal gaan of uw investering toch niet rendeert zoals verwacht? Ondernemers omarmen weliswaar voorzichtig het ‘ failing forward‘-principe, maar het traditionele bedrijfsleven nog lang niet.

Het belang van de initiële diploma’s neemt af, terwijl we onze vaardigheden verder ontwikkelen in parallelle circuits en informele netwerken.

En dat terwijl steeds meer uitvoerende jobs verloren gaan, wat nog veel te vaak tot ontslagen leidt omdat onvoldoende geïnvesteerd wordt in de herscholing van trouwe en gewaardeerde medewerkers om hen in een andere, meer kennisintensieve afdeling weer aan het werk te zetten.

Een externe impuls is dus onafwendbaar. Op de praktijk gebaseerde, flexibele opleidingen, met en voor werkgevers. Het belang van de initiële diploma’s neemt af, terwijl we onze vaardigheden verder ontwikkelen in parallelle circuits en informele netwerken. De overheid zal daarbij steeds meer de rol van gids moeten opnemen.

Tegelijk moeten we werkgevers helpen anders naar hun menselijk kapitaal te kijken. Kunnen bewijzen dat je iets kan, wordt belangrijker dan de schoolcarrière. Zeker in de digitale wereld bewegen de kennis en de vereiste competenties bovendien zo snel, dat de soft skills en het ‘leren leren’ veel crucialer worden.

Zelfs als we erin slagen een breed aanbod aan opleidingsvormen te ontwikkelen, moeten we anders naar rekrutering kijken. We moeten openstaan voor diversiteit in al haar facetten. We moeten nadenken over wat echt nodig is om een job naar behoren in te vullen en wat iemand doeltreffend maakt.

Dat begint met grondig na te denken waarom iemand überhaupt voor hen zou willen werken. Medewerkers zijn almaar meer op zoek naar zingeving, naar een goede afstemming met hun normen en waarden, naar het gevoel een steentje bij te dragen in het resultaat. Als dat plaatje niet klopt, leidt dat tot stress en burn-outs.

Medewerkers die in staat zijn door de roetsjbaan van veranderingen en groei te gaan, zijn de bakermat van uw toekomstige return.

Employer branding zal aan belang winnen, want de werknemers kiezen hun pad op basis van het aanbod. Daarbij is niet alleen de functie waarin ze instromen van belang, maar ook de cultuur van het bedrijf, de mogelijkheden om zich te ontwikkelen, het sociale evenwicht, de maatschappelijke impact.

De start-upcultuur sluit beter aan bij de verwachtingen van de moderne werkzoekende, met meer oog voor de vaardigheden en meer mogelijkheden om te wegen op de koers van het bedrijf. Maar de financiële speelruimte is vaak veel beperkter. Daardoor blijft veel druk te lang op de schouders van de oprichters liggen. En toch is investeren in talent investeren in de toekomst.

Daarom wil ik investeerders oproepen bij elke investering in een bedrijf tegelijk een apart bedrag te investeren in de talentontwikkeling van dat bedrijf en samen een duidelijk beleid uit te stippelen. Investeer mee in creatieve rekrutering en opleiding van de werknemers van de bedrijven in uw portfolio. Medewerkers die in staat zijn door de roetsjbaan van veranderingen en groei te gaan, zijn de bakermat van uw toekomstige return. We noemen het niet voor niets menselijk kapitaal.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content