Stéphane Richard (CEO van Orange): ‘We willen alles doen om in België ook vaste telefonie aan te bieden’

STÉPHANE RICHARD "De Belgische markt voor vaste telefonie zit op slot." © BELGAIMAGE
Christophe Charlot redacteur Trends - Tendances

België is maar een kleine markt voor de telecomoperator Orange, die elk jaar een internationale omzet van 41 miljard euro boekt. Toch houdt CEO Stéphane Richard ons land nauwlettend in de gaten. Hij geeft ons zijn visie op de Belgische markt en benadrukt dat hij een rol wil spelen in vaste telefonie.

Op de E40 richting Luik rijden twee minibusjes met getinte ruiten achter elkaar. In het eerste vergadert de grote baas van de groep Orange, Stéphane Richard, met zijn Belgische directeur Michaël Trabbia. Ze zijn op weg naar de ondernemersclub Cercle de Wallonie voor een toespraak en een voorstelling van de 5G-technologie. De agenda van de topman is boordevol. Ik zit in het tweede voertuig.

Bij Leuven stoppen de twee minibussen op een parkeerplaats langs de snelweg en wissel we van plaats. Stéphane Richard, die een groep met meer dan 150.000 medewerkers leidt, heeft ingestemd met een interview. We hebben er 49 minuten voor, de tijd om van Leuven naar Luik te rijden, en geen moment langer.

Waarom is het voor u belangrijk in Luik 5G voor te stellen?

STÉPHANE RICHARD. “De afgelopen twintig jaar is door opeenvolgende technologiegolven de digitale wereld ontstaan waarin we ons nu bevinden. 5G is de volgende grote stap vooruit. Het is belangrijk de mensen met concrete voorbeelden duidelijk te maken waartoe dat zal leiden. Ik wil laten zien dat Orange vooroploopt met 5G, aangezien we voor een groot deel hebben bijgedragen aan de uitwerking van de norm en we een van de operatoren zijn die op dat gebied het verst staan. Het is ook een kans om onze zeer sterke verankering in België te herbevestigen.”

Wat is het belang van 5G voor Orange?

RICHARD. “5G is in de eerste plaats nodig door de explosieve toename van het dataverkeer over de mobiele netwerken. Het volume uitgewisselde data over mobiele netwerken is in de voorbije vijf jaar achttien keer groter geworden. En in de komende vijf jaar zal het nog zeven keer groter worden. De operatoren moeten gelijke tred houden met die toename. Met 5G vebeteren we de gebruikerservaring in bandbreedte, snelheid en wachttijden.”

In welke omstandigheden werken de telecomoperatoren momenteel? Het gebruik stijgt explosief, de prijzen dalen, de concurrentie wordt heviger en de regulering neemt toe.

RICHARD. “De operatoren spelen een essentiële rol in deze wereld die almaar verder digitaliseert. Zonder de infrastructuren die zij bouwen en financieren zou er geen digitale revolutie zijn.

“Enkele elementen komen telkens terug in de telecomsector. Zo zijn we actief op extreem concurrerende en gereguleerde markten. De situatie van de Europese operatoren verschilt behoorlijk van die in de Verenigde Staten, Azië en de opkomende landen. Europa bekijkt men de sector vooral vanuit het oogpunt van de consumenten. Veel autoriteiten en regelgevers hebben hun beleid afgestemd op één enkel kortetermijndoel: de prijzen laten dalen in weerwil van alle andere zaken die meespelen in de sector. Dat verklaart waarom de Europese operatoren niet populair zijn op de beurs. De beurswaarde van de Europese spelers is in vijftien jaar nog nooit zo laag geweest.

“Afgezien daarvan zijn onze bedrijven volmaakt gezond. Zo heeft Orange na jaren van terugval weer een lichte, maar zekere groei laten optekenen. Ook onze winstgevendheid verbetert. En onze marge groeit sneller dan onze inkomsten.”

Hoe verklaart u dat?

RICHARD. “Dat komt door de kwaliteit van onze strategie en de strikte uitvoering ervan. We waren al heel vroeg van mening dat we voluit moesten investeren in vaste en mobiele netwerken. We hebben ook ingezet op onze winkels, onze begeleiding van de klant, enzovoort. We zijn begonnen glasvezelkabels te leggen in de grote landen waar we aanwezig zijn: Frankrijk, Polen en Spanje. Daardoor hebben we al marktposities kunnen heroveren. We hebben de beste 4G-netwerken. En we hebben voluit ingezet op de convergentie van vast en mobiel. We innoveren en diversifiëren ook omdat we meer te bieden hebben dan alleen maar connectiviteit. Met de lancering van Orange Bank vorig jaar gaan we ook een rol spelen in de financiële diensten.”

STÉPHANE RICHARD
STÉPHANE RICHARD “De beurswaarde van de Europese telecomspelers is in vijftien jaar nog nooit zo laag geweest.”© BELGAIMAGE

Denkt u dat die bank u als telecomoperator groeimogelijkheden kan bieden?

RICHARD. “We willen in de eerste plaats een buitengewoon solide plek verwerven voor onze kernactiviteit: de connectiviteit van de toekomst. Tegelijkertijd willen we de kansen benutten om met Orange groeimogelijkheden op andere terreinen aan te boren en onze klanten iets aan te bieden wat ze kunnen gebruiken.”

U wil op termijn een geldkoe hebben op een ander terrein dan de telecommunicatie?

RICHARD. “De retailbank zoals we die nu kennen, met kantoren, adviseurs enzovoort, zal verdwijnen. Dat model zal plaatsmaken voor een digitaal model dat soepeler, flexibeler, makkelijker toegankelijk en minder duur is. Het bankwezen maakt een revolutie door. Die verloopt voor een groot deel via de telefoon. We hebben de juiste troeven om ons op dat terrein te begeven. We hebben daarom besloten er voorrang aan te geven en verder te bouwen op onze ervaringen in Afrika en het Midden-Oosten, waar we onze financiëledienstverlening al fors hebben uitgebouwd.”

Op welke punten zullen uw activiteiten als telecomoperator en uw nieuwe activiteiten als bankier elkaar tegenkomen?

RICHARD. “We willen een bank maken die in dienst staat van onze activiteit als telecomoperator. We bekijken de mogelijkheden voor crossmarketing tussen beide activiteiten. Een eerste voorbeeld is dat de klanten van de operator Orange een grotere welkomstpremie krijgen als ze een rekening openen bij Orange Bank.

Bent u nog altijd van plan om Orange Bank in België in te voeren?

RICHARD. “Het eerste land buiten Frankrijk zal Spanje zijn. Dat is voor volgend jaar. Daarna komt België aan de beurt.”

Op de Belgische telecommarkt wachten verschillende heikele dossiers op uitsluitsel. Hoe ziet u de situatie in België?

RICHARD. “De Belgische markt komt mogelijk in beweging. Het niveau van de concurrentie en de kwaliteit van de mobiele markt valt binnen de Europese normen. Voor een land met de afmetingen van België zijn drie operatoren prima. Maar in vaste telefonie is hier een zeer merkwaardige situatie. Er is een feitelijk duopolie (met aan de ene kant Proximus en aan de andere kant de kabelmaatschappijen, nvdr), waardoor de consument veel geld betaalt voor diensten van uiteenlopende kwaliteit, in een land met maar weinig glasvezelkabels tot bij de abonnee.”

Stéphane Richard (CEO van Orange): 'We willen alles doen om in België ook vaste telefonie aan te bieden'
© BELGAIMAGE

Daar moeten toch kansen liggen voor Orange.

RICHARD. “Die kansen kunnen er komen als de obstakels verdwijnen. De Belgische markt voor vaste telefonie zit op slot. Daardoor zijn er hoge prijzen en is er geen groots opgezet investeringsplan voor de infrastructuren van de vaste lijnen. Dat is slecht voor het land, de consument, de bedrijven en de economie. Orange wil graag helpen dat op te lossen. We hebben al een kabelaanbod (Orange TV, nvdr) dankzij de Belgische regelgever. Maar als we nog verder kunnen gaan, zullen we dat zeker doen.”

Twee jaar geleden wou u een partnerschap met Proximus voor een grote investering in het vaste netwerk. Hoe staat het daarmee?

RICHARD. “Daar is niets van terechtgekomen. Je kunt niet zeggen dat Proximus daar heel enthousiast op heeft gereageerd. Een andere mogelijkheid is dat we Nethys een partnerschap voorstellen.”

Een partnerschap of een overname?

RICHARD. “We hebben voorgesteld er in de lente over te praten. Gezien de convergentiebeweging overal in Europa, zou het volgens ons heel goed zijn dat Orange en Voo samengaan. Het netwerk van Voo zou publieke eigendom blijven en we zouden onze verkoopactiviteiten bundelen. Zo kunnen we een convergent aanbod van vast en mobiel op de markt brengen en bijdragen aan een versnelling van de investeringsplannen van Voo. De bal ligt in het kamp van Nethys. Wij zijn er klaar voor.”

Liberty Global, de moeder van Telenet, heeft voor meer dan 18 miljard activa verkocht aan Vodafone, maar het heeft Telenet met rust gelaten. Zou het een optie zijn om via een overname van Telenet toegang te krijgen tot de vaste telefonie?

RICHARD. “Ik heb geen enkele informatie die erop wijst dat Liberty Telenet wil verkopen. Er is maar één zekerheid: Orange wil investeren in de Belgische vaste telefonie. We zullen alles doen wat we kunnen om dat voor elkaar te krijgen. Als Telenet op een dag te koop zou staan of Proximus zou worden geprivatiseerd, dan zullen we wel zien.”

Minister Alexander De Croo (Open Vld) wil graag een vierde mobiele operator in België. U bent daar niet happig op.

RICHARD. “Het is delicaat een uitspraak te doen over dat soort onderwerpen, want men verdenkt ons er meteen van dat we onze eigen belangen verdedigen. Ik betreur het dat er geen breder debat over die kwestie is gevoerd, met economen en met oog voor de internationale realiteit. Ik heb het gevoel dat dat besluit voortkomt uit een voorbijgestreefde benadering van de markt. De redenering loopt tien jaar achter.

“Terwijl België denkt dat het een vierde operator nodig heeft, gaan ze in Amerika van vier operatoren naar drie en in China van drie naar twee. Ik weet niet hoe De Croo dat kan uitleggen. We weten allemaal dat we in 5G moeten investeren. Het is dan ook moeilijk te begrijpen dat je de sector in zo’n klein land nog wat meer wil fragmenteren.”

Bent u als uitdager niet de speler die de meeste klappen zou krijgen als er een vierde operator zou komen?

RICHARD. “Er zijn al ervaringen geweest met een vierde operator. Ook in Frankrijk. Ze hadden ons gezegd dat we flink wat klappen zouden krijgen. Wat blijkt een paar jaar later? Iliad krijgt klappen op de beurs. We hebben in veel landen ervaring opgedaan met nieuwkomers, en dat kan van pas komen. Voor de operator die die ervaring niet heeft, kunnen de gevolgen erger zijn. Of voor een speler zoals Telenet, dat nog veel te leren heeft over de mobiele markt.”

Bio

· Geboren in 1961

· Afgestudeerd aan de HEC Paris en de ENA

· 1992: adjunct van de financieel directeur van Compagnie Générale des Eaux (het latere Vivendi)

· 1995: directeur van Compagnie immobilière Phénix, een filiaal van Compagnie Générale des Eaux

· 2003: adjunct-directeur-generaal van Veolia Environnement en daarna directeur-generaal van Veolia Transport

· 2007: kabinetschef van de Franse minister van Economische Zaken

· 2009: treedt in dienst bij Orange als adjunct-directeur-generaal en is verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in Frankrijk, wordt afgevaardigd directeur-generaal en daarna directeur-generaal

· 2011: CEO van Orange

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content