Steeds minder mensen vullen personenbelasting nog in op papier

Jaar na jaar daalt het aantal mensen dat de personenbelasting nog op papier invult. Steeds meer belastingplichtigen krijgen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte in de bus, zo blijkt uit cijfers die minister van Financiën Alexander De Croo en de federale overheidsdienst Financiën donderdag hebben vrijgegeven.

In 2019 zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de al dan niet elektronische bus krijgen, of meer dan vier op de tien belastingplichtigen. Het gaat dan om gepensioneerden of mensen met een uitkering, maar ook bijvoorbeeld om gezinnen met een stabiele aangifte. In 2018 waren dat er 3 miljoen.

Papier

Van de zowat zeven miljoen belastingplichtigen vulden in 2018 net geen 625.000 Belgen een papieren aangifte in. Papier moest de voorbije jaren plaats ruimen voor de vereenvoudigde aangifte en de aangiftes via tax-on-web. En hun aantal zal de komende jaren enkel maar dalen. De fiscus stuurt vanaf dit jaar geen papieren aangifte meer als het jaar daarvoor de aangifte gebeurde via tax-on-web. Dit jaar zullen 330.000 minder papieren aangiftes worden verstuurd. Telefonisch kan wel nog een papieren aangifte worden aangevraagd.

Ook de vereenvoudigde aangifte gebeurt voortaan via elektronische weg. Enkel als blijkt dat het voorstel niet is geraadpleegd via tax-on-web, zal nog een voorstel op papier in de bus vallen.

In 2018 vulden 1,56 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch in, en 1,21 miljoen mensen deden dat via hun boekhouder of mandataris. Dat zijn er iets minder dan het jaar daarvoor. De fiscus wijst voor die daling op het succes van de vereenvoudigde aangifte. Nog zowat 640.000 mensen lieten hun aangifte invullen door een ambtenaar.

Codes

Ook dit jaar zijn er opnieuw meer codes in te vullen op de belastingbrief. Voor de Vlaming stijgt het aantal codes van 823 in 2018 naar 829 dit jaar. Maar die stijging wordt genuanceerd door de fiscus. ‘Meer dan 80 procent van de burgers vult minder dan twintig codes in’, legt Philippe Jacquij, administrateur-generaal van de Fiscaliteit, uit.

Wie toch nog op papier invult, kan zijn aangifte indienen tot 28 juni. Via tax-on-web kan dat tot 11 juli. Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt en daarmee akkoord gaat, hoeft niets te doen. Wie niet akkoord gaat en wijzigt, kan dat op papier eveneens tot 28 juni, via tax-on-web tot 11 juli. Aangiftes via de boekhouder of mandataris kunnen tot 24 oktober.

Traditioneel organiseert de fiscus ook invulsessies voor wie hulp nodig heeft bij de jaarlijkse fiscale oefening. Dat kan op bijna 600 plaatsen, in onder meer kantoren van de overheidsdienst, maar ook in de gemeenten en zelfs sommige winkelcentra. Dat kan van 2 mei tot 28 juni.

Partner Content