Sociaal overleg on hold bij BNP Paribas Fortis

Bij BNP Paribas Fortis zijn de onderhandelingen tussen vakbonden en directie over een nieuw loonmodel opgeschort. Dat schrijft De Tijd dinsdag en bevestigt de liberale vakbond. Het bedrijf geeft geen reactie.

Bonden en directie onderhandelen al langer over een aanpassing van het loonmodel. Kort gesteld: de directie wil meer budget voorhanden hebben voor vrije of discretionaire opslag, waardoor er minder opslag via barema’s zou zijn. Het budget dat vrijkomt door de lagere automatische loonsopslag, moet gaan naar die vrije loonsopslag. De bank wil zo bijvoorbeeld makkelijker jonge werknemers aan boord halen.

De bonden wijzen dat af, bijvoorbeeld omdat ze willekeur vrezen bij opslag. En in het verleden zijn er al inspanningen voor gedaan, aldus Maarten Dedeyne, secretaris bij de liberale vakbond ACLVB. De directie koppelt het dossier ook aan een tweede luik, een nieuwe tewerkstellingsgarantie, voegt hij toe. Die garantie werd door de bank bijgevolg niet verlengd.

‘De bespreking zijn momenteel opgeschort. Het voorstel dat nu op de tafel ligt is in zijn geheel onvoldoende voor alle vakbonden’, aldus Dedeyne. ‘Dit heeft geleid tot een opschorting van de onderhandelingen. We moeten zien hoe de bank nu reageert, maar ik denk dat een doorstart mogelijk is.’ Dat kan bijvoorbeeld na de zomer. Hij spreekt van een “patstelling”, maar het is niet zo dat alle deuren definitief dichtgeslagen zouden zijn.

BNP Paribas Fortis wenst niet te reageren.

Een tiental dagen geleden was er wel een interne communicatie naar het personeel toe, waarin de directie benadrukte dat er geen plannen voor een collectief ontslag zijn, ‘wel integendeel’. Dat de cao tewerkstelling niet verlengd wordt, heeft wel tot gevolg dat sommige eerdere afspraken niet meer automatisch zullen gelden. De directie legt voorts uit dat het globale budget voor opslag optimaal ingezet moet worden zodat alle medewerkers een marktconforme verloning krijgen en om talent, expertise en inzet op een faire manier te belonen. Bij sommige concurrenten is dat reeds het geval, klinkt het.

De automatische loonsopslag vormt momenteel een “structurele handicap” om talent aan te trekken en medewerkers te behouden. De bank wil zich de komende maanden beraden over alternatieve initiatieven maken omtrent het ‘voornemen voor een marktconforme, faire en motiverende verloning waarin meer differentiatie mogelijk is’.

Partner Content