Septemberverklaring maakt afval- en recyclagesector boos

© Getty
Luc Huysmans senior writer bij Trends

De Septemberverklaring van de Vlaamse regering zorgt voor ongenoegen bij Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. Minister -president Jan Jambon kondigde immers onverwacht aan dat de milieuheffing op het op het verbranden van bedrijfsafval in 2022 zal verhogen van 13,38 euro naar 25 euro per ton.

Opvallend is dat de verhoging niet geldt voor het huishoudelijk restafval. “Daardoor zou vanaf 2022 het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet voor elke vervuiler even zwaar wegen”, reageert Maarten Geerts, de communicatiemanager van Denuo. “Het restafval van bedrijven zal beduidend meer worden belast dan dat van de huishoudens, terwijl we net willen dat de hele maatschappij beter sorteert en minder restafval produceert.”

Denuo is voorstander van fiscale instrumenten die aanzetten tot meer en beter sorteren en recycleren. Een milieuheffing op het storten en verbranden van afval kan zo’n sturend effect hebben. Maar, klinkt het: “We vrezen dat met deze eenzijdige en onaangekondigde verhoging dit sturend effect verdwijnt.” Want als alleen de milieuheffing voor bedrijfsafval verhoogt, is het risico reëel dat een deel van het restafval van bedrijven verdwijnt in het huishoudelijk restafval.

Bovendien druist de maatregel in tegen de ambitie om te komen tot één uniform tarief voor heel België. Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het Waals Gewest had de ambitie uitgesproken om hun heffingen geleidelijk te verhogen, om zo tot een uniform heffingsniveau in heel België te komen van ongeveer 15 euro per ton.

Denuo dringt nu aan op overleg met de Vlaamse regering, zegt algemeen directeur Stany Vaes. “We willen praten over een gelijke verhoging van de milieuheffing voor zowel bedrijven als huishoudens, en daarbij ook een termijn afspreken die alle partijen de kans geeft om zich aan te passen. Bovendien willen we de sturende werking van de milieuheffing verzekeren, bijvoorbeeld door de inkomsten uit de milieuheffing in een fonds te storten die nieuwe recyclageactiviteiten kan stimuleren om van Vlaanderen de recyclagehub van Europa te maken, en die ons ook zal helpen in de strijd tegen de CO2-emissies.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content