Revisor keurt jaarrekening NewB af

NEWB Cruciaal wordt de geloofwaardigheid van het businessplan van de nieuwe bank.
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De bedrijfsrevisor van NewB keurt de jaarrekening af, omdat er geen garanties zijn dat de coöperatieve bank aan haar solvabiliteitsvereisten kan blijven voldoen. NewB moet tegen eind september 40 miljoen euro vers kapitaal zien te vinden.

De bedrijfsrevisor geeft als verklaring voor zijn afkeurende oordeel “het ongepast toepassen van het continuïteitsbeginsel” door de raad van bestuur van NewB. De coöperatieve bank sloot haar boekjaar 2021 af met een verlies van 9,2 miljoen euro. Het eigen vermogen is gezakt tot 22,8 miljoen euro. Om de balans aan te zuiveren, is vers kapitaal nodig. De Nationale Bank wil dat NewB tegen eind september 40 miljoen euro ophaalt.

De bedrijfsrevisor geeft in zijn verslag aan dat hij over geen materiële elementen beschikt die erop wijzen dat NewB daarin zal slagen. Hij noemt de kansen op succes “onvoldoende om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren”. Als NewB tegen eind september geen 40 miljoen euro vindt, is de kans groot dat de Nationale Bank herstelmaatregelen neemt. Die kunnen leiden tot een gedwongen stopzetting van de bancaire activiteiten, aldus de revisor.

Problematisch

Het is hoogst uitzonderlijk dat een bedrijfsrevisor de jaarrekening van een bedrijf afkeurt. Meestal komt een onderneming weg met een goedkeuring onder voorbehoud. Een afkeurend oordeel houdt in dat de informatie in het jaarverslag in haar totaliteit afgewezen wordt. De revisor heeft namelijk afwijkingen vastgesteld, die van materieel belang zijn en een diepgaande invloed hebben. Het toont dat de situatie bij NewB problematisch is.

In maart zei NewB nog dat het 35 miljoen groeikapitaal wilde ophalen om zijn kapitaalbuffers te versterken en investeringskredieten aan duurzame projecten en bedrijven te verstrekken. Gisteren luidde het dat het om 40 miljoen euro gaat, die ook moet dienen om de opstartverliezen aan te zuiveren. Uit het verslag van de revisor blijkt dat het in realiteit een kapitaalverhoging is die cruciaal wordt voor het voortbestaan van de bank.

Volgens CEO Thierry Smets wil NewB het geld deze keer uitsluitend bij institutionele en niet bij particuliere investeerders halen. In 2019 verbaasde NewB vriend en vijand door 35 miljoen euro kapitaal op te halen bij het grote publiek en een reeks middenveldorganisaties en overheidsinstellingen. Meer dan 115.000 particuliere coöperanten stapten intussen in het project. NewB kreeg in 2020 een licentie van de Nationale Bank.

Gebrek aan businessmodel

De bank slaagt er echter niet een rendabel verdienmodel te ontwikkelen. Enerzijds omdat de conversie van coöperanten in klanten stroef verloopt. Volgens het jaarverslag telt NewB 17.000 actieve klanten, en heeft ze er tien keer zoveel nodig om break-even te draaien. Anderzijds lopen de werkingskosten hoger op dan verwacht. De bank moet almaar meer mensen aanwerven en investeringen doen, om operationeel en commercieel te functioneren en om aan haar reglementaire verplichtingen te voldoen. Ze heeft ook geen historische krediet- of investeringsportefeuille die inkomsten genereert, en waarop ze zou kunnen terugvallen.

De echte vraag is dan ook of een kapitaalinjectie van 40 miljoen euro veel zoden aan de dijk zet. Het kan tijdelijk een oplossing bieden om de activiteiten voort te zetten. Maar als NewB er niet in slaagt een rendabel businessmodel te ontwikkelen, is ook een nieuwe kapitaalverhoging niets meer dan water naar de zee dragen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content