Peeters wijst advies Muyters af en keurt brugpensioen bij Carrefour goed

Kris Peeters © Belga Image

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) keurt de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – bij supermarktketen Carrefour goed. Dat bevestigt zijn kabinet. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) betreurt de beslissing.

Supermarktketen Carrefour kondigde eerder dit jaar een nieuwe herstructurering aan. Via verschillende maatregelen wil de keten het personeelsbestand met 950 mensen afbouwen. Dat gebeurt met het stimuleren van vrijwillig vertrek, landingsbanen vanaf 55 jaar, herplaatsingen naar andere winkels en SWT (het vroeger brugpensioen) vanaf 56 jaar.

Voor die laatste maatregel – SWT staat voor stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – komen ongeveer 600 personeelsleden in aanmerking. Vooral dat laatste bleek een heikel punt.

Brussel en Wallonië gaven een positief advies, maar Philippe Muyters ging niet akkoord. Muyters vindt dat het toestaan van SWT aan werknemers vanaf 56 jaar een slecht signaal is, terwijl er zoveel vacatures zijn. Toch keurt Peeters – tegen het advies vanVlaams minister van Werk Muyters – het herstructureringsplan goed.

“Het voorziet heel wat maatregelen voor de heractivering van werknemers die hun job verliezen”, stelt hij. “Het biedt een budget van 2.500 euro per persoon voor outplacement. Een interne of externe tewerkstellingscel zal een outplacementaanbod doen aan alle werknemers die afvloeien, inclusief de werknemers in SWT.”

Voor die SWT’ers doet Carrefour nog een bijkomend engagement om tot 500 euro extra toe te kennen aan opleidingen van SWT’ers tot knelpuntberoepen, bovenop de normale outplacement. De Adviescommissie SWT, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zetelen, gaf een unaniem gunstig advies voor de erkenning van Carrefour als onderneming in herstructurering en voor het SWT.

Uit een juridische aanbeveling van de FOD Werkgelegenheid blijkt dat het negatieve advies van Muyters uit juridisch standpunt geen impact heeft. “Het is jammer dat hij eerst advies vraagt en het dan toch naast zich neerlegt”, reageert Muyters.

Partner Content