Overheidsgarantie van 1 miljard euro voor kredietverzekeraars in de maak

© Getty Images

Nadat de federale regering een staatsgarantie op poten heeft gezet voor nieuwe bankkredieten, wordt nu gepraat over een systeem dat de kredietverzekeringen op peil moet houden. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Door de coronacrisis neemt het risico op onbetaalde facturen toe en de kredietverzekeraars, die bedrijven verzekeren tegen de niet-betaling van facturen, vrezen een zondvloed aan wan­betalingen. Om te vermijden dat ze hun activiteiten daardoor terugschroeven en de economie stilvalt, wordt bekeken of de overheid een deel van het risico op zich kan nemen.

Volgens bronnen overleggen de federale regering en de Na­tionale Bank al enkele dagen met de sector over een deal van 1 miljard euro. Een akkoord wordt mogelijk na het weekend aangekondigd.

Het zou gaan om een systeem van herverzekering. Daarbij krijgt de overheid een deel van de premies, maar moet ze ook opdraaien voor een deel van de schade die moet worden uitbetaald als bedrijven facturen niet betalen door een faillissement of financiële problemen. De kosten voor de staat in een extreem scenario kunnen oplopen tot 780 miljoen euro, zegt een bron.

Partner Content