Opnieuw meer werklozen in Vlaanderen

Voor de tweede maand op rij stijgt het aantal werklozen in Vlaanderen. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB.

Vlaanderen telde eind december 184.776 werklozen. Dat is een stijging met 1,6 procent in vergelijking met december een jaar eerder. De werkloosheidsgraad eind december komt daarmee uit op 5,8 procent, tegenover 5,7 procent eind 2021.

Ook in november was er al een stijging van de werkloosheid in Vlaanderen, met 0,8 procent. Het ging toen om de eerste stijging in ruim anderhalf jaar.

Er zijn fors meer werklozen (+19 procent) die korter dan een jaar zonder job zitten. Er zijn wel minder langdurig werklozen. Er zijn ook meer hooggeschoolde werklozen (+8 procent), in belangrijke mate gedreven door hooggeschoolden met de Oekraïense nationaliteit.

Op jaarbasis steeg het aantal werklozen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie met 32 procent of 8.447 mensen. Bijna de helft van de toename is toe te schrijven aan burgers met de Oekraïense nationaliteit: op een jaar tijd steeg hun aantal met 4.131.

In een reactie noemt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) het hoopvol dat de groep mensen die meer dan een jaar werkzoekend zijn nog steeds daalt. Dat er een sterke stijging is van het aantal Oekraïense werklozen toont volgens de minister aan dat de Oekraïners bereid zijn zich in te schrijven bij de VDAB en werk te zoeken.

Partner Content