Online verkopen voor beginners

© istock
Jan Roodhooft Advocaat

Als u een eigen webwinkel wilt beginnen, moet u rekening houden met strikte wettelijke voorschriften. Waarop moet u letten?

De e-commercemarkt wordt steeds groter. In het eerste kwartaal van dit jaar deden Belgische consumenten ruim 20 miljoen aankopen via het internet, goed voor een omzet van 2,1 miljard euro. Als u daarvan een graantje wilt meepikken en een webshop wilt beginnen, moet u een aantal wettelijke regels naleven.

U moet zelfstandige worden

U moet zich inschrijven als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep, en u moet een inschrijving nemen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een lijst van de ondernemingsloketten vindt u op de website van de federale overheidsdienst Economie. U kunt ook werken via een vennootschap.

Als zelfstandige moet u socialezekerheidsbijdragen en belasting betalen. Daarnaast bent u btw-plichtig en moet u de formaliteiten vervullen die daarmee verband houden. Als u ook verkoopt in het buitenland, zijn die nog complexer. Het is nuttig een boekhouder of een accountant in de arm te nemen die u daarin wegwijs maakt.

U moet informatie geven

De wet legt een uitgebreide informatieverplichting op aan onlinehandelaars. U moet duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw bedrijf aan kandidaat-kopers. Zo moet u uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw ondernemingsnummer vermelden op uw website. Daarnaast moet u gegevens verschaffen over de producten of de diensten die u levert. Zo moet u de prijs ervan opgeven en hoeveel de kosten voor de betaling en de levering bedragen. Zorg er ook voor dat de koper uitdrukkelijk erkent dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Dat kunt u doen door op de bestelknop op de website de vermelding “bestelling met betalingsverplichting” te zetten. Doet u dat niet, dan is de klant niet door de bestelling gebonden.

Het is verstandig dat u algemene verkoopsvoorwaarden laat opmaken die u op uw website plaatst. Daarin staan uw rechten en plichten als u een discussie hebt met een klant. U moet zich daarin houden aan de grenzen die de wet aangeeft. Maak ook een privacypolicy op. Daarin staat wat u doet met de persoonlijke gegevens die de klanten op de website achterlaten en hoe u die beschermt.

Uw klant heeft bedenktijd

De klant die online een product koopt, heeft een herroepingsrecht van veertien kalenderdagen. Voor producten die een beperkte houdbaarheid hebben — bijvoorbeeld voedingswaren — geldt die bedenktijd niet. Ook als u producten op maat maakt voor een klant, is er geen herroepingsrecht. U moet hem daar wel van op de hoogte brengen.

De herroepingstermijn van veertien kalenderdagen gaat meestal in op het moment dat de goederen bij de klant worden afgeleverd. Voor een dienstenovereenkomst begint de termijn te lopen op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten. Is de wettelijke informatie die u aan uw klant moet geven niet volledig, dan kan hij de overeenkomst na het verstrijken van de bedenktermijn vaak toch nog ongedaan maken.

U moet aan uw klant een modelformulier ter beschikking stellen waarmee hij de aankoop kan herroepen. Hij moet de goederen terugsturen op zijn kosten, tenzij u zich ertoe verbindt die kosten op zich te nemen. U moet het betaalde bedrag terugstorten.

U moet op tijd leveren

De goederen die u online verkoopt, moet u binnen de dertig dagen bij uw klant leveren. In de overeenkomst kunt u een andere termijn afspreken. Leeft u die niet na, zelfs nadat uw klant u in gebreke heeft gesteld, dan kan hij de overeenkomst beëindigen. Als tijdens de verzending van het product iets misgaat, bent u daar verantwoordelijk voor.

Houd er rekening mee dat u uw klanten garantie moet geven. Verkoopt u consumptiegoederen, dan is er meestal een garantietermijn van twee jaar. Voor tweedehandsgoederen mag u die termijn contractueel beperken tot een jaar. Besteed voldoende aandacht aan de betaalmogelijkheden die u op uw website aanbiedt. Als een klant niet kan betalen via het systeem dat hij verkiest, haakt hij misschien af. U kunt ook extra beveiligingsmaatregelen voor betalingen overwegen, bijvoorbeeld Verified by Visa en MasterCard Secure Code.

Wees goed verzekerd

Overleg met uw verzekeringsmakelaar of -agent over de dekkingen die u kunt nemen, bijvoorbeeld voor de goederen die u thuis stockeert en de infrastructuur die u voor uw zaak gebruikt. Wettelijk bent u niet verplicht die verzekeringen af te sluiten, maar u vermijdt het beste risico’s. Een schadegeval kan u heel wat geld kosten. Ook een beperkte aansprakelijkheid uitbating kan nuttig zijn om de schade te dekken die u mogelijk veroorzaakt door de uitoefening van uw activiteit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content