Onderzoek SERV: vrouwen hebben meer last van werkstress dan mannen

Uit een onderzoek van de SERV, de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen, blijkt dat 40,4 procent van de vrouwen met problematische werkstress kampt tegenover 32,3 procent van de mannen.

De Stichting Innovatie & Arbeid binnen de SERV, de organisatie van de Vlaamse sociale partners, meet driejaarlijks via een grootschalige schriftelijke bevraging de werkbaarheid van werk. De meest recente meting dateert van 2019. Het onderzoek peilde bij 13.160 werknemers naar werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Een positieve evaluatie op elk van deze criteria levert het label werkbaar werk op.

Genderkloof

In het nieuwe rapport wordt de groeiende ongelijkheid van werkbaar werk tussen mannen en vrouwen bestudeerd. Zo heeft 47,2 procent van de vrouwelijke werknemers werkbaar werk. Dat is ruim vijf procentpunt lager dan bij mannelijke werknemers (52,6 procent). De afgelopen jaren is het verschil tussen mannen en vrouwen aanzienlijk gegroeid.

De oplopende achterstand heeft in eerste instantie te maken met de hoger gemeten werkstress bij vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat 40,4 procent van de vrouwen met problematische werkstress kampen tegenover 32,3 procent van de mannen. Dat is een kwart hoger. ‘Achterliggend ervaren vrouwen vooral een hogere emotionele belasting en oplopende werkdruk in hun job. Dat steeds meer vrouwen in de zorg- en onderwijssector werken, is daar niet vreemd aan’, klinkt het.

De Vlaamse sociale partners roepen de Vlaamse regering daarom op om niet alleen te focussen op nieuwe mensen aantrekken, maar ook op mensen die aan het werk zijn voldoende te ondersteunen.

‘De groeiende ongelijkheid van de werkbaarheid tussen mannen en vrouwen blijkt meer dan een genderkwestie. We moeten inzetten op voldoende kwaliteitsvolle en werkbare jobs voor iedereen. Daarom ook zetten we met de SERV al jaren in op het belang van werkbaar werk’, besluit Hans Maertens, voorzitter van de SERV.

Partner Content