Ondernemers tevreden met Vlaams zomerakkoord

Voka-topman Hans Maertens en Vlaams minister-president Geert Bourgeois © belga

De ondernemersorganisaties zijn over het algemeen tevreden met het zomerakkoord van de Vlaamse regering.

De verschillende ondernemersorganisaties in ons land reageren vooral positief op de maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen over afval en milieu.

Unizo

Unizo en sectorfederatie Buurtsuper.be vreesden namelijk dat de kleinhandel zou worden opgezadeld met een voor hen ‘duur en omslachtig statiegeldsysteem’. Dat komt er nu niet, op zijn vroegst in 2023, als aan bepaalde voorwaarden niet is voldaan.

Unizo is tevreden dat de Vlaamse regering ervoor gekozen heeft om alle belanghebbende partijen in het bad te trekken om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. “Ook de bedrijven nemen in dit plan hun verantwoordelijkheid op, met onder meer hun engagement om hogere inzamelings- en recyclagepercentages te halen, om extra te investeren in herbruikbare, recycleerbare of composteerbare verpakkingen, en om het gebruik van plastic zakjes in de distributie te laten uitdoven”, klinkt het.

Comeos

Eenzelfde geluid bij Comeos, de federatie voor de distributiesector. “We zijn tevreden dat de engagementen van de sector gehonoreerd worden en dat de Vlaamse regering kiest voor een totaalaanpak” die een oplossing biedt voor alle verpakkingen. Comeos wijst erop dat tegen 2022 90 procent van de drankverpakkingen ingezameld en gerecycleerd moeten worden.

“Tegen 2025 zullen alle verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Daarmee worden de Europese doelstellingen inzake recyclage van 2030 in België al in 2025 ruimschoots behaald.”

NSZ

Ook het NSZ is tevreden dat er geen statiegeld komt op plastic flesjes en drankblikjes en dat de PMD-zak verder wordt uitgebreid om plastic in het milieu een halt toe te roepen. Maar de zelfstandigenorganisatie is minder te spreken over het verbod op gratis plastic zakjes in de winkel, zonder stimuli te voorzien voor herbruikbare tassen. “Die beloning zou nochtans verantwoord zijn omdat handelaars op die manier zorgen voor een belangrijke mentaliteitsswitch bij hun klanten”, aldus NSZ.

Voka

Voka richt zijn aandacht op de maatregelen rond het klimaat en is tevreden dat gekozen is “voor een realistische reductie van de uitstoot door de industrie”. Het Vlaams klimaatplan wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent verminderen, waarbij het streefcijfer voor de industrie werd aangepast naar -21 procent tegen 2030. “Het klimaatplan focust terecht op inspanningen bij gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel zit. Het is goed dat particulieren ook een deel van de inspanningen moeten leveren”, vindt Voka.

Wat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) betreft, blijft Voka echter op zijn honger zitten. “Door enkel de strategische visie goed te keuren, zijn we eigenlijk nog geen stap verder. We weten dus nog niet waar we precies aan toe zijn inzake ruimtelijke ordening. Dat is jammer, want ook daar is snel duidelijkheid nodig om investeringsprojecten te kunnen realiseren en de fileknoop te ontwarren”, luidt het.

Partner Content