Lernout & Hauspie-bestuurders veroordeeld tot 655 miljoen euro schadevergoedingen

Jo Lernout en Pol Hauspie.

Het hof van beroep in Gent heeft in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) zes voormalige bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen die in totaal ongeveer 655 miljoen euro bedragen.

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was door een fraudeschandaal na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maakten toen nog aanspraak op een schadevergoeding. Ze hoopten vooral op een veroordeling van bedrijfsrevisor KPMG, die in tegenstelling tot andere beklaagden wel over voldoende financiële middelen zou beschikken. Het Gentse hof van beroep oordeelde eerder al dat KPMG geen schadevergoedingen moet betalen. Alleen zes vroegere bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, komen nog in aanmerking voor het betalen van een schadevergoeding.

Niet voldoende middelen

Het zijn die zes bestuurders die nu veroordeeld zijn tot het betalen van schadevergoedingen. De voormalige toplui Jo Lernout, Pol Hauspie, Nicco Willaert, Gaston Bastiaens, Carel Dammelens en Tony Snauwaert zijn hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen. Hoofdelijk betekent dat gedupeerden die een schadevergoeding toegekend kregen, het geld in theorie bij elk van de zes partijen kunnen proberen recupereren. De veroordeelden beschikken echter niet over voldoende middelen, waardoor er weinig kans bestaat dat slachtoffers hun geld zullen terugzien.

‘Het totaal toegekende bedrag situeert zich vermoedelijk iets onder of boven de 655 miljoen euro’, zegt persrechter Martin Minnaert. De grootste vordering is die van de curatoren van de failliete nv Lernout & Hauspie Speech Products. De zes bestuurders werden hoofdelijk veroordeeld tot de betaling van 608.206.822,19 euro of het volledige passief van het faillissement.

3.399 eisers

Het arrest bedraagt in totaal 10.855 bladzijden. Er waren in totaal nog 9.299 te beoordelen vorderingen. Daarvan werden er meer dan de helft of 4.893 afgewezen als niet-ontvankelijk of ongegrond of onbepaald uitgesteld. ‘Waar de vorderingen werden afgewezen als niet-ontvankelijk of minstens ongegrond is dit grotendeels, om niet te zeggen uitsluitend, te wijten aan het feit dat de eisers na het tussenarrest van 23 maart 2017 niet meer de moeite namen om hun eis of bewijsstukken af te stemmen op de principes zoals bepaald in dat tussenarrest. Wellicht zagen velen af van verdere actie omdat men de kansen op recuperatie van de schade inschatte als vrijwel nihil’, zegt de persrechter.

Wat de gedupeerde aandeelhouders betreft, werd door de 3.399 eisers die werden bijgestaan door een advocaat een bedrag van 41.118.431,73 euro gevorderd. ‘Rekening houdend met een aantal representatieve steekproeven mag geredelijk worden aangenomen dat van dat bedrag in totaal 87 procent of 35 miljoen euro werd toegekend.’ De schadevergoedingen, ook de 600 miljoen euro voor de curatele, werden toegekend ‘met de vergoedende intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 24 oktober 2001’, waardoor de bedragen nog veel hoger uitkomen.

Partner Content