Johnny Thijs: ‘Bpost wordt gewoon een beetje minder rijk’

© belga

Topman Johnny Thijs is er gerust in: bpost wordt niet verzwakt nu het 300 miljoen euro moet terugbetalen aan de staat. Het overheidsbedrijf blijft “een van de meest doeltreffende en rendabele postbedrijven van Europa”.

Na 33 maanden onderzoek heeft de Europese Commissie eindelijk een uitspraak gedaan over de geldstromen die tussen de Belgische staat en het overheidsbedrijf tussen 1992 en 2010 plaatsvonden. De Europese Commissie besloot uiteindelijk dat bpost overbetaald werd voor zijn openbare dienstverlening. De onderneming moet binnen de vier maanden 417 miljoen euro terugbetalen aan de Belgische staat. De intresten meegerekend en de al betaalde belastingen afgetrokken, komt dat neer op een nettobedrag van 300 miljoen.

Hoe voelt u zich nu de beslissing van de Commissie eindelijk gevallen is?

Johnny Thijs: “Teleurgesteld omdat we zo’n 300 miljoen euro moeten teruggeven, wat een pak geld is, maar tegelijk opgelucht omdat we eindelijk weten wat ons te wachten staat. Dat dossier heeft ons al genoeg tijd gekost. Dat beweerd werd dat bpost te veel subsidies heeft gekregen, heeft me nog het meest ontstemd. De overeenkomst met de regering stipuleert dat we zeer specifieke taken uitvoeren in ruil voor een vergoeding. Het gaat dus om de regeling van een factuur. Punt.”

De Europese concurrentiediensten buigen zich nu over uw vijfde beheerscontract (2010-2015). Wanneer verwacht u een beslissing?

Johnny Thijs: “Laat ons hopen dat het niet opnieuw 33 maanden duurt. Maar als dat moet om tot een goed akkoord te komen, dan moet het maar. Het allerbelangrijkste is de inhoud van het nieuwe beheerscontract waarin onze opdrachten van publieke dienstverlening en hun financiering vervat zijn. We hopen toch voor het einde van het jaar groen licht te krijgen van de Commissie.”

Wat zijn de gevolgen van de recente beslissing?

Johnny Thijs: “We zijn in staat om dat bedrag terug te betalen met onze liquide middelen, die meer dan een miljard euro bedragen. De beslissing heeft dus geen gevolgen voor de operationele werking van de onderneming noch voor de dienstverlening aan de klanten. Bpost wordt gewoon een beetje minder rijk.”

Gaat u die terugbetaling inschrijven in de rekeningen over 2011?

Johnny Thijs: “Dat is één optie. Dat zou dan voor gevolg hebben dat het boekjaar afgesloten wordt met weinig of geen winst. Het betekent ook dat we dan geen belastingen moeten betalen, maar ook dat er weinig of geen dividend is voor de aandeelhouders. Een andere mogelijkheid is dat we overgaan tot een kapitaalverlaging. In dat geval kan toch een dividend uitgekeerd worden. We zullen de verschillende mogelijkheden onderzoeken en een aanbeveling doen aan de raad van bestuur.”

De werknemers, die 5 procent van de winst van de onderneming ontvangen, dreigen dus aan die premie te moeten verzaken.

Johnny Thijs: “Dat is juist, en dat ligt gevoelig. We moeten dat nog bespreken.”

Zijn er gevolgen voor de omvang van het personeelsbestand?

Johnny Thijs: “Nee. Ons strategisch plan, dat jaarlijks in gemiddeld 1000 natuurlijke afvloeiingen voorziet, blijft ongewijzigd.”

Sinds 1 januari 2011 is de postmarkt volledig vrijgemaakt. Heeft dat de concurrentie verscherpt?

Johnny Thijs: “Alvast niet wat de brievenpost betreft, die nu open is voor concurrentie. U moet weten dat die markt te lijden heeft onder de daling van het brievenvolume. Als we ons vergelijken met andere postbedrijven komen we goed uit de hoek. Ons volume is slechts met een procent per jaar gedaald, het crisisjaar 2009 uitgezonderd (-4 procent). In 2011 ligt de daling tussen 2 en 3 procent, maar dat cijfer moet nog bevestigd worden. In zo’n context moet elke postoperator in de eerste plaats zijn positie op zijn thuismarkt versterken.”

Dat doel heeft bpost bereikt. Gaat u zich nu wagen aan andere Europese landen?

Johnny Thijs: “Nee. We gaan ons niet met onze eigen organisatie storten op de brieven- of de pakjesmarkt in Frankrijk of Duitsland, waar we geconfronteerd worden met concurrenten die veel groter zijn. En ook niet in Nederland.”

Het internet is dus nog altijd uw voornaamste concurrent.

Johnny Thijs: “Als we een verzending verliezen dan is dat niet door de concurrentie van een andere operator, maar door de elektronische substitutie. De ‘daily mail’ sterft uit; het volume gaat elk jaar met 3 tot 7 procent achteruit. De administratieve post houdt zich vrij goed, al zijn we er ons van bewust dat het ook daar maar een kwestie van tijd is. Gelukkig krijgt de doorsnee Belg nog altijd zijn rekeningen graag met de post. Een derde markt zijn de geadresseerde reclamezendingen, maar die is sinds oktober met 10 procent gedaald. Daar doet de crisis zich het meest voelen.”

Een jaar geleden hebt u gezegd dat bpost “een van de meest solide en rendabele van Europa” is. Is dat nog altijd zo?

Johnny Thijs: “Inderdaad. We trachten het rendabiliteitsniveau te behouden dat we in 2010 haalden (een bedrijfsmarge van bijna 11 procent of een bedrijfswinst van 240 miljoen euro, nvdr). Dat is de beste garantie op lange termijn voor de financiële en operationele gezondheid. Vroeg of laat dreigen aanzienlijker volumedalingen en daar zal ons financieel resultaat rechtstreeks onder lijden.” S.V.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content