Hoge energieprijzen duwen uitbater laadstations Fastned dieper in het rood

Een laadstation van Fastned in Oostende. © Belga Image

De Nederlandse uitbater van laadstations voor elektrische auto’s Fastned, die ook actief is in België, heeft zijn omzet in 2021 bijna verdubbeld. Tegelijkertijd liep ook het nettoverlies sterk op. Het bedrijf kampte in de tweede helft van het jaar onder andere met de sterk gestegen elektriciteitsprijzen, een probleem dat door de oorlog in Oekraïne nog blijft bestaan.

Laadbeurten voor elektrische auto’s leverden Fastned 12,4 miljoen euro op, tegenover 6,3 miljoen euro een jaar eerder. Die omzetstijging dankte het bedrijf onder andere aan de verdere uitbreiding van zijn netwerk van laadstations. In één jaar kwamen er 57 laadstations bij, waarmee het totaal op 188 stations uitkwam. En bestaande stations werden uitgerust met meer laders, waardoor daar ook meer automobilisten tegelijk konden worden geholpen.

Maar die groei gaat gepaard met forse investeringen, ook in een groeiend personeelsbestand. Het nettoverlies kwam uit op 24,5 miljoen euro, tegenover 12,4 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij stonden de marges per laadbeurt onder druk door de vervijfvoudiging van de elektriciteitsprijs tussen het slotkwartaal van 2021 en dat van 2020. Fastned zag zich genoodzaakt de laadtarieven te verhogen en sneller mee te laten bewegen met de elektriciteitsprijzen.

Dure elektriciteit blijft Fastned waarschijnlijk bezighouden. Door de oorlog in Oekraïne blijft de prijs voor aardgas hoog, wat ook elektriciteitsprijzen hoog houdt. Daarnaast houdt Fastned rekening met duurdere materialen voor de bouw van nieuwe laadstations door de oorlog.

De oorlog kan het bedrijf ook op een andere manier dwarszitten. Door problemen op de grondstoffenmarkten, zoals die voor nikkel, dreigen autofabrikanten minder elektrische auto’s af te leveren. Dat kost Fastned mogelijk weer klandizie, waarschuwt het bedrijf in zijn jaarverslag.

Partner Content