Gimv verhoogt dividend

Gimv © .

Gimv wil voor het eerst in zes jaar een hoger dividend uitkeren. De portefeuille van de investeringsmaatschappij had in het boekjaar dat liep tot eind maart een rendement van 20,4 procent, zo blijkt uit de jaarresultaten.

Gimv investeert in tientallen bedrijven uit verschillende sectoren. Van een hamburgerketen over een babykledingwinkel tot verschillende bedrijven uit de medische wereld en zelfs een virtuele brouwer. Gimv is ook een belangrijke aandeelhouder van de Limburgse IT-reus Cegeka. Intussen is de portefeuille van de investeringsmaatschappij gegroeid tot bijna 1,5 miljard euro. En ook de komende maanden zitten enkele investeringen in de pijplijn.

De bedrijven uit die portefeuille presteerden sterk, met dubbele groeicijfers voor zowel omzet (24 procent) als winstgevendheid (38 procent). Dat leverde Gimv een rendement op die portefeuille op van van 20,4 procent. Dat is dus boven de 15 procent waar de maatschappij gemiddeld naar streeft.

De nettowinst in het gebroken boekjaar kwam uit op 174,3 miljoen euro, tegen 205,7 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Over het lopende boekjaar – gekenmerkt door hoge inflatie – zegt Gimv dat de orderboeken nog goed gevuld zijn, maar dat een stijging van de omzet meer realistisch is dan een verdere toename van de winstmarges. “Het jaar is niet slecht gestart”, aldus gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere. De CEO gaat uit van een vertragende economie later dit jaar, wellicht gedreven door een dalend consumentenvertrouwen. “Maar al bij al valt het tot nu toe wel mee”.

Toch ziet het bedrijf nu ruimte voor een verhoging van het dividend. Na vijf jaar 2,50 euro per aandeel te hebben uitbetaald, stelt Gimv zijn aandeelhouders nu voor om 2,60 euro uit te keren. “We verhogen wanneer het duurzaam kan'”, aldus Dejonckheere over dat verhoogde dividend.

Het is de bedoeling om dat dividend – ‘behoudens uitzonderlijke omstandigheden’ – vervolgens niet te verlagen. ‘De sterke resultaten over de voorbije jaren en de aanzienlijk gestegen investeringsportefeuille geven vertrouwen om deze verhoging voor te stellen’, luidt het.

Partner Content