Fotorechtenbedrijf Permission Machine wordt Visual Rights Group

. © Getty
Benny Debruyne
Benny Debruyne Redacteur van Trends

Het Antwerpse legaltechbedrijf Permission Machine, dat fotografen helpt verloond te worden voor hun online gebruikte foto’s, verandert zijn naam in Visual Rights Group. De naamswijziging rondt de herpositionering naar een meer transparante werking en communicatie af. De scale-up heeft ondertussen kantoren in Londen, Parijs, Bilbao en Los Angeles. Filip Weyers is de nieuwe CEO.

Mensen of bedrijven die online een foto gebruiken zonder te controleren of de foto wel rechtenvrij is, het is een probleem dat haast alle fotografen kennen. Vaak weten ze niet wie hun foto’s online gebruikt, en zo lopen ze inkomsten mis. Dat probleem wilde Ywein Van den Brande in 2013 aanpakken met de oprichting van Permission Machine. Hij kreeg steun van het onderzoekscentrum imec en het doe-en-durfbedrijf PMV. Als informaticus en advocaat gespecialiseerd in ICT-recht en intellectuele eigendom had de ondernemer een ideaal profiel om dat te doen.

Permission Machine ontwikkelde software die foto-gebruikers toeliet de fotograaf van online foto’s op te sporen en toelating te vragen de foto te gebruiken. Die software werkte goed, maar het zakenmodel dat Van den Brande errond bouwde, stuurde hij al snel bij. “Men gebruikte onze tool niet. Vervolgens spoorden we de inbreuken op en plaatsten we ons tussen de inbreukpleger en de fotograaf.”

Het bedrijf bemiddelt bij auteursrechtgeschillen, en helpt professionele fotografen en nieuwsagentschappen als Belga, PhotoNews of ANP auteursrechten te innen. “De inbreuken gebeuren vaak met foto’s waarvan je het niet verwacht,” zegt Ywein Van den Brande. “Zo worden de insectenfoto’s van een natuurfotograaf vrij veel overgenomen, terwijl er minder problemen zijn met naakt- of kunstfoto’s. Problemen met foto’s die te maken hebben met toerisme of eten, komen ook vaak voor.”

Imagoschade

Die aanpak leverde nieuwe problemen op. “Mensen vonden onze tarieven en onze werkwijze niet duidelijk.” “Bovendien werd onze naam, Permission Machine, als koud ervaren.” De ‘kille’ naam, het uitzenden van betalingsverzoeken, de merkreputatie van Permission Machine kreeg een knauw. Het bedrijf werd niet gezien als de verdediger van de rechten van de fotograaf, zoals de bedoeling was, maar als een onderneming die op de kap van de fotografen winst maakte met een algoritme.

Het dieptepunt kwam vorig jaar, toen het bedrijf een rechtszaak verloor. “We werden beschuldigd van misbruik, en onze vordering werd afgewezen”, zegt Van den Brande. “Onze tarieven zouden te willekeurig zijn, omdat het onderscheid tussen de inkomsten voor de fotograaf en de commissie die wij namen, niet duidelijk genoeg zou zijn.” Het bedrijf werd ervan beticht overdreven vergoedingen te vragen aan kleine vzw’s die onbewust een foto zonder toestemming gebruikten.

De imagoschade kwam binnen bij de ondernemer. “We begrijpen dat mensen niet graag dergelijke brieven krijgen”, zegt Ywein Van den Brande. “Maar advocaten sturen elke dag zulke brieven, en worden niet als ‘slecht’ bestempeld, zoals ons overkwam. We kregen de kritiek dat we enkel achter de kleintjes aangingen. Dat klopt niet. Wel is het zo dat grote bedrijven makkelijker in orde zijn met de regels. Voor kleine bedrijven wegen de bedragen ook zwaarder.” Van den Brande steekt ook de hand in eigen boezem: “We hebben het te ver laten komen, omdat we te veel focusten op groei en naar het buitenland gaan.”

Omslag

Van den Brande is het niettemin niet eens met het vonnis en ging in beroep, maar wachtte het resultaat daarvan niet af. “We namen de kritiek van de rechter ter harte en pasten onze manier van werken aan”, zegt de informaticus-advocaat. Het bedrijf veranderde zijn tariefzetting, stuurde zijn communicatie bij en bekroonde die aanpassingen met een rebranding. Drie professoren en een advocaat gespecialiseerd in auteursrecht adviseerden het bedrijf bij zijn omslag.

De meest urgente opdracht was de tarieven bijsturen. Ze werden bekeken met professor Mireille Buydens van ULB. Waren het de vergoeding voor de fotograaf en het bedrag dat Visual Rights Group aanrekende voor zijn diensten vroeger niet duidelijk, dan is er nu een opsplitsing. Het bedrijf rekent voortaan een vast tarief aan voor het opstellen van een dossier, met daarnaast een vergoeding van 15 procent op het te vorderen bedrag voor incassokosten. De fotograaf krijgt zijn gebruikelijke licentievergoeding met een toeslag voor het illegale gebruik. Non-profitorganisaties die niet in de Kruispuntbank zijn ingeschreven, worden daarvan vrijgesteld. De tarieven en de vergoedingen worden berekend op basis van de Europese Handhavingsrichtlijn over intellectuele eigendomsrechten.

Het bedrijf pakt uit met een nieuwe, heldere website en zegt ook zijn e-mails naar inbreukplegers duidelijker te maken en de tarieven nu op de site te vermelden. Om de nieuwe aanpak duidelijk te maken aan de markt, verandert het bedrijf zijn naam. “Permission Machine was te koud en sloot niet goed aan bij onze waarden. We zijn geen machine. Met de nieuwe naam willen we meer de nadruk leggen op fair play en fair pay voor fotografen. Zij willen vergoed worden voor hun werk, terecht”, zegt Ywein Van den Brande.

Nieuwe CEO

De ondernemer hoopt dat de veranderde aanpak en nieuwe naam er nu mee voor zorgen dat Visual Rights Group kan doorgroeien van een start-up tot een scale-up. “We zijn destijds in Antwerpen gestart in mijn woonkamer. Ik zag toen wat iedereen deed”, herinnert Van den Brande zich. “Nu zijn we groter en moeten we als bedrijf beginnen werken met een middenkader. Ik heb daarom Filip Weyers aangetrokken. Als CEO zal hij dat proces in goede banen leiden.”

Weyers was tot eind vorig jaar CEO van Armonea België, dat woon-zorgcentra, serviceflats en residenties beheert. “We willen ook nieuwe producten ontwikkelen, zoals software om gezichten te herkennen. Er is vraag naar van mensen die willen weten op welke websites hun gezicht staat”, zegt Van den Brande. “Voorlopig zijn we organisch gegroeid. Ik ben niet actief op zoek naar financiering om te groeien, maar als er een opportuniteit is, dan graag.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content