“Flanders Logistics is geen praatbarak”

© belga

Op vrijdag 2 juli vindt in het Brugse Concertgebouw “Flanders Logistics – Samen slim en sterk” plaats. Minister Hilde Crevits (Mobiliteit en Openbare Werken) lanceert er de “logistieke consulenten”. Dat zijn adviseurs die bedrijven begeleiden over de bundeling van goederenstromen.

“Te veel containers rijden of varen met halflege ruimte over onze infrastructuur”, stel Crevits (CD&V) vast. “Wij willen de informatie over goederenstromen bundelen, verwerken en verspreiden. En neen, we komen hierbij niet in het vaarwater van professionele adviseurs, die deze informatie in praktijk verwerken.”

Flanders Logistics heeft vier pijlers rond logistiek, havens, luchttransport en binnenvaart. De minister pareert de kritiek dat VIA en Flanders Logistics lijken op een aankondigingsbeleid, zonder al te veel concrete verwezenlijkingen. “Flanders Logistics is geen praatbarak. Ooit was het logistieke beleid verspreid over 37 documentjes. Niet meer. In de vorige legislatuur was Kris Peeters bevoegd voor logistiek en havens en ikzelf voor Flanders Inland Shipping Network. Nu zijn al deze bevoegdheden bij een minister geconcentreerd. Dit biedt de kans om een overkoepelende visie en aanpak.”

De minister geeft als voorbeeld Flanders Port Area, dat de vier Vlaamse havens overkoepelt. “Het is van belang dat het commercieel netwerk van de havens doordrongen is van de gedachte dat ze heel logistiek Vlaanderen moeten promoten. De havenvertegenwoordigers moeten in hun koffer in het buitenland steeds informatie hebben over het breder geheel. Belangrijk is ook dat de havens samen ageren om hun belangen te verdedigen. Op dit eigenste moment wordt op Europees niveau beslist waar de belangrijkste spooraders zullen komen. Al onze havens hebben er belang bij dat Vlaanderen niet wordt genegeerd.”

Eerder werd al beslist dat onder een gemeenschappelijke structuur de drie sluizen in Antwerpen, Zeebrugge en op het kanaal Gent-Terneuzen worden gefinancierd. Eerstdaags valt een beslissing over het aandeel dat de havens zelf voor hun rekening moeten nemen. De minister: “Voorwaarde is in elk geval dat alle havens een deel van de kosten voor zich nemen op basis van ondermeer hun financiële draagkracht. Antwerpen is nu eenmaal groter dan die andere havens. Antwerpen zal sneller kunnen starten met de bouw van de nieuwe sluis omdat er al een bouw- en milieuvergunning is.”

De minister blijft op de vlakte over het belangrijkste mobiliteitsdossier van Vlaanderen, de Lange Wapper/tunnel in Antwerpen. “Ik verwacht snel advies hierover, zodat we na deze zomer kunnen beslissen”, klinkt het. Antwerpse havenkringen vrezen dat het dossier muurvast zit door de tweespalt tussen de huidige burgemeester Patrick Janssens – die geen brug wil – en Bart De Wever (N-VA), na zijn verkiezingsoverwinning een geduchte politieke tegenstrever in Antwerpen.

Crevits: “”We laten de Vlaamse mobiliteit toch niet verzanden? Ik ben misschien te veel een nuchtere West-Vlaamse, maar het dubbelbesluit van de regering is heel duidelijk. Ik reken er op dat iedereen zich aan die afspraak houdt. We gaan deze beslissing niet uitstellen tot na de volgende verkiezingen. Misschien is er dan geen geld meer voor. Wie gaat dat dan verkopen aan de Antwerpenaars?”

H.B.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content