Europese Commissie verwacht lagere economische groei in België

© Belga

De Europese Commissie stelt haar groeicijfers voor de Belgische economie neerwaarts bij.

Volgens de recente prognoses van de Europese Commissie bedraagt de economische groei in België dit jaar 1,7 procent, voor 2019 mikt de Commissie op een toename van het Belgische bbp met 1,6 procent. In de lente voorspelde de Commissie voor ons land nog een groei die 0,1 procentpunt hoger lag.

In de lijst van de negentien eurolanden strandt België samen met Frankrijk op de voorlaatste plaats, voor Italië. Dat betekent dat de Belgische economie in 2018 pas op de plaats maakt. Ook in 2017 nam het bbp met 1,7 procent toe.

De lichte groeivertraging in 2019 heeft alles te maken met een zwakkere investeringsgroei, zegt de Commissie.

Wat de inflatie betreft, volgt België het Europese gemiddelde. Dit jaar zou de inflatie 1,9 procent bedragen, in 2019 1,6 procent. In de lente voorspelde de Commissie ook voor 2018 een inflatie van 1,6 procent, nu verwacht ze dus een hogere prijsstijging. “De opwaartse herziening is vooral het gevolg van de recente stijging van de olieprijzen, die hun grootste impact zouden moeten hebben in de tweede helft van 2018”, legt de Commissie uit. “De kerninflatie wordt verwacht dichtbij haar niveau van 1,6 procent in 2017 te blijven.”

Zowel voor de volledige Europese Unie als voor de eurozone verwacht de Europese Commissie een toename van het bbp met 2,1 procent dit jaar, en met 2 procent volgend jaar. De Commissie stipt aan dat na vijf opeenvolgende kwartalen van krachtige expansie de economische dynamiek in de eerste helft van 2018 afgenomen is en 0,2 procentpunt lager zal liggen dan in het voorjaar was verwacht, opnieuw zowel in de EU als in de eurozone.

“De neerwaartse herziening van de bbp-groei sinds mei laat zien dat een ongunstig extern klimaat, zoals de oplopende handelsspanningen met de Verenigde Staten, het vertrouwen kan doen afnemen en een negatief effect kan hebben op de economische expansie”, verduidelijkt Commissie-vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.

Partner Content