Erfenisadviseur Legacio start in Vlaanderen

© .
Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

Legacio, dat diensten aanbiedt rond nalatenschappen, start dinsdag met zijn activiteiten in Vlaanderen. Het bedrijf was al sinds juni 2020 actief voor Franstalige klanten in Brussel en Wallonië. “We ontzorgen de erfgenamen met de fiscale en administratieve afhandeling van de erfenis”, aldus Jan Pevenage, general manager van Legacio in Vlaanderen.

In de rondvraag van Legacio bleek dat vier op de tien respondenten niet weten dat erfgenamen vier maanden na het overlijden een aangifte van nalatenschap moeten indienen bij de fiscus. Op basis van dat document berekent de belastingdienst de erfbelasting. Bovendien denkt de helft dat de fiscale afhandeling enkel via een notaris kan. “Dat klopt niet”, zegt Jan Pevenage, general manager van Legacio in Vlaanderen. “Nabestaanden zitten vaak met veel vragen: hoe deblokkeer ik bankrekeningen? Hoe zit het met de betaling van de begrafeniskosten? Hoeveel successierechten worden er betaald? Dankzij het automatiseren van taken met een lage toegevoegde waarde, zoals het verzamelen van officiële documenten met een elektronische handtekening, kunnen we die vragen onmiddellijk beantwoorden. Wij geven de nalatenschap aan bij de fiscale administratie tegen een standaardtarief.”

Nu al helpen boekhoudkantoren en andere adviseurs bij de afhandeling van de erfenis. Legacio wil zich daarin echter specialiseren. Het controleert of de overledene Belgische bankrekeningen heeft, vraagt eventueel een volmacht om die te blokkeren en dient een attest in bij de fiscus. Het krijgt een ereloon van 645 euro voor nalatenschappen van minder dan 600.000 euro en 1085 euro voor de grotere. Op vraag van de erfgenamen kan het tegen een aangepast tarief ook vastgoed laten waarderen of dat laten opsporen in het buitenland.

Lees verder onder de video

Bart van Opstal (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat): “De concurrentie van Legacio en andere adviseurs is goed en houdt ons scherp. Voor eenvoudige dossiers leveren die bedrijven verdienstelijk werk. Als het advies rond een erfenis echter complexer wordt of bij conflicten komen de erfgenamen meestal bij de notaris terecht. Als onafhankelijk expert is die dan de meest aangewezen adviseur voor de nabestaanden.”

Toegevoegde waarde

Jan Pevenage: “Onze toegevoegde waarde is de koppeling van accuraatheid, transparantie en snelheid. Voor de meest bescheiden nalatenschappen kan een besparing van maar liefst 50 procent worden gerealiseerd in vergelijking met een notariskantoor. Voor alle duidelijkheid: we wensen niet te bemiddelen in geschillen omtrent erfenissen.” Op termijn wil Legacio ook de technische middelen aanreiken om onlinetestamenten te schrijven, eventueel ook zonder tussenkomst van een notaris.

Legacio werd in juni 2020 opgericht door de gewezen advocaat Boris de Vleeschouwer en de Solvay-alumni Killian Geleyn en Francois Kiesecoms. Mike Vandenhooft van de internetapotheek New Pharma participeert ook aan het project. Het mikt dit jaar op 1 miljoen euro omzet en een verdubbeling volgend jaar. Het hoopt na een kapitaalsverhoging dat jaar ook uit te breiden naar Frankrijk en Nederland.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content