Enquête: bijna helft van de werkgevers wil aanwerven

Stockbeeld: sollicitanten. © Getty Images

Bijna één op de twee werkgevers (47 procent) in ons land wil in het tweede kwartaal van dit jaar personeel aanwerven, blijkt uit de barometer van hr-dienstenbedrijf Manpower.

Volgens de enquête, waarbij in januari 515 werkgevers werden bevraagd, is 47 procent van de Belgische werkgevers van plan zijn personeelsbestand tegen eind juni 2022 uit te breiden. Verwacht wordt dat 13 procent personeel laat afvloeien en 9 procent zijn personeelsbestand in stand houdt.

Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – +34 procent, wat overeenstemt met het percentage van het vorige kwartaal en het hoogste percentage sinds de lancering van de enquête in 2003.

‘Terwijl de arbeidsmarkt zich herstelt na de schok van de coronacrisis, worden de werkgevers nu al geconfronteerd met een nieuwe context van wereldwijde economische en politieke instabiliteit. Dat zal niet zonder gevolgen blijven voor de groei’, aldus Sébastien Delfosse, managing director van ManpowerGroup BeLux.

Optimistische vooruitzichten

‘De tewerkstellingsvooruitzichten die door de werkgevers naar aanleiding van onze enquête worden gemeld, blijven zeer optimistisch’, stelt Delfosse.

Zo melden werkgevers in de drie gewesten van het land ‘zeer optimistische wervingsintenties’: +36 procent in Vlaanderen, +34 procent in Brussel en +30 procent in Wallonië.

Wat de sectoren betreft, biedt de sector ‘Andere diensten aan bedrijven’ de meest optimitische prognoses (+45 procent) Hierbij gaat het om specialisten uit alle mogelijke domeinen: juridische, technische, wetenschappelijke en administratieve. Maar ook in de bouwsector (+40 procent), de sector ‘IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ (+39 procent) en in de sectoren primaire productie (+37 procent) – Landbouw en visserij, Elektriciteit, gas en water, Extractieve industrieën -, de sector ‘Financiën, banken, verzekering en vastgoed’ (+35 procent) en de Groot- en detailhandel / Supply Chain & logistiek (+33 procent) heerst het optimisme wat de prognoses voor aanwervingen betreft.

‘Er moet gewezen worden op het positieve signaal uit de horeca, waar bijna vier op de tien werkgevers van plan zijn hun personeelsbestand tegen eind juni opnieuw uit te breiden’, voegt Sébastien Delfosse toe.

Partner Content