DEME en Jan De Nul mogen haventoegangen uitbaggeren

Z-Innovation UAntwerpen:Antwerpse haven wordt een "smart port" 11/11/21b

DEME en Jan De Nul slepen het contract in de wacht voor de onderhoudsbaggerwerken op de maritieme toegangswegen naar onze havens. Dat schrijft De Tijd dinsdag. Het gaat om een contract van net geen 800 miljoen euro.

De havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge zijn belangrijke toegangspoorten voor de Vlaamse economie. Om te vermijden dat de vaargeulen naar die havens dichtslibben en om te garanderen dat de schepen over voldoende diepgang beschikken, moeten de klok rond onderhoudsbaggerwerken worden uit­gevoerd. Die werden de afgelopen vijftig jaar zonder onderbreking toegekend aan de Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul, die daarvoor een tijdelijke vereniging oprichtten.

In 2016 noemde het Rekenhof dat overheidscontract zonder einddatum strijdig met het mededingingsprincipe. Het ‘eeuwige’ contract bracht beide baggeraars tot dan al 600 miljoen euro op, stelde het Rekenhof. De overheid bundelde alle onderhoudsbaggerwerken in één contract zodat baggerschepen efficiënter kunnen worden ingezet en besliste het contract vanaf 2022 open te stellen voor alle baggeraars.

De tandem DEME (en dochter Decloedt) en Jan De Nul heeft nu opnieuw de openbare aanbesteding gewonnen. Het contract start begin volgend jaar en loopt over 5,5 jaar. De Vlaamse overheid raamt de kostprijs van de werken op 143,5 miljoen euro per jaar, samen een slordige 790 miljoen euro.

Partner Content