“De klant betaalt de bankencrisis niet” (CEO Jan Vanhevel van KBC)

© Belga

KBC wil dit jaar weer met winst aanknopen. CEO Jan Vanhevel rekent daarvoor op het goede oude netwerk van kantoren en relatiebeheerders, en bedankt de financiële wizzkids voor bewezen diensten.

Er was een levensbedreigende crisis voor nodig, maar KBC heeft haar kernmetier weer ten volle leren appreciëren. Het klassieke bankieren en verzekeren op de thuismarkten in België en Centraal- en Oost Europa is weer koning.

Het is in volle crisis nooit in de problemen gekomen, het biedt van alle activiteiten het beste rendement voor het laagste risico en het kwam ongeschonden uit de zandstraling door de Europese Commissie.

“Onze bruto-inkomsten evolueren goed. Onze onderliggende resultaten bewijzen dat ons nieuwe businessmodel toekomst heeft”, zegt CEO Jan Vanhevel.

Schraap de CDO-afschrijvingen, de soms dure afwikkeling van het Wallstreetbankieren en de recessieverliezen van de jaarresultaten, en van onder het stof blinkt een jaarlijks winstpotentieel van 1,5 miljard euro _ met een beetje geluk en hard werken _ tot 2 miljard euro _ met veel geluk en nog harder werken. Toch blijft de revalidatie een delicate oefening. KBC rust op een kapitaalsokkel die nog voor ruim de helft uit overheidsgeld bestaat. De groep moet de volgende jaren op zoek naar ruim 10 miljard euro om de kapitaalsteun van de overheid terug te betalen, om in orde te blijven met de nieuwe kapitaalvereisten die eraan komen en om verse groei mogelijk te maken.

TRENDS.KBC staat voor een grote uitdaging om de volgende jaren het nodige kapitaal te vinden. Is er in dat proces voldoende ruimte om tegenslagen op te vangen?

JAN VANHEVEL (CEO KBC). “Als iedereen in de organisatie weet dat je hard moet werken om de doelstellingen te halen, en dat het kapitaal zuinig moet besteed worden, scheelt dat een slok op de borrel. Het is zoals met een examen: hoe harder je geblokt hebt, hoe meer geluk je hebt met de vragen.”

Opvallend: uw kredietverliezen in België bleven mild gezien de diepte van de recessie. Hoe komt dat?

VANHEVEL. (Fleurt op) “Mag ik even overmoedig zijn? We zijn goed in kredietverlening en onze bedrijfsleiders hebben deze crisis voorbeeldig aangepakt. Ik heb al drie recessies meegemaakt. De Belgische bedrijfsleiders hebben zeer snel gereageerd op deze recessie en hebben hun kredietbeheer goed verzorgd. Dat zorgde voor een buffer. En al onze medewerkers is gevraagd om eventuele kredietproblemen aan te pakken voor ze zich stellen. Dat voorkomt veel verzuurde relaties met klanten. We hebben onze rol in de economie gespeeld. En we zien meer positieve dan negatieve signalen, ook bij onze klanten. Ik ben gematigd positief.”

Betaalt de klant mee voor de bankencrisis?

VANHEVEL. “Het voorbije decennium heeft iedereen, van particulier tot groot bedrijf, geprofiteerd van het goedkope geldbeleid van de Amerikaanse centrale bank, van een lage rente en van een grote competitie tussen de banken. Nu is er een verhoging van de kredietmarge omdat het kredietrisico groter is en de kosten van het kapitaal hoger zijn. Maar deze prijs is niet bovenmatig en zeker geen recuperatie van geleden verliezen. De hogere rentemarges zijn gewoon een economisch gegeven. En in België zijn de krediettarieven nominaal nog altijd laag en lager dan in de buurlanden. De Belgische klant profiteert van de hogere competitie tussen de banken. Op de keeper beschouwd raken de bedrijven hier gemakkelijk en goedkoop aan krediet, dankzij de concurrentie en de vele spaarreserves die de Belgische banken kunnen verzamelen bij de bevolking.”

In de VS trakteren een aantal zakenbankiers zich weer op riante bonussen. Straalt dat ook af op uw imago als bankier?

VANHEVEL. “Uiteraard. Die beeldvorming besmet ook ons, de klassieke bankiers, hoewel ons metier totaal verschillend is. Ik voel mij geen zakenbankier, en zeker geen Wallstreetbankier. Ik voel me daarom niet geviseerd.”

Een uitgebreider interview met Jan Vanhevel leest u deze week in Trends.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content