Centrale de Services à Domicile: wellness aan huis

CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE Er zijn 120 verpleegkundigen voor de verzorging van ongeveer 20.000 patiënten.

Mensen die hun zelfstandigheid verliezen in staat stellen in de best mogelijke omstandigheden thuis te wonen. Dat is de missie van de Luikse Centrale de Services à Domicile.

Gezondheid en welzijn zijn de kernactiviteit van de Centrale de Services à Domicile (CSD). Gezinshulp, verpleging en opvolging op afstand zijn slechts enkele voorbeelden van het ruime aanbod van de Luikse onderneming. De CSD, een vereniging zonder winstoogmerk en lid van het Solidaris-netwerk, ondersteunt oudere, zieke en kwetsbare mensen die thuis willen blijven wonen. Dat gebeurt in alle veiligheid, met respect voor hun levensstijl en binnen de grenzen van hun financiën. Zelfs de maaltijdservice hanteert een prijs die in verhouding staat tot het inkomen, waardoor meer dan de helft van de begunstigden minder betaalt dan de kosten van de voorziening.

“Wij zorgen ervoor dat onze diensten zo betaalbaar mogelijk zijn voor de meeste burgers, door in de meeste gevallen een sociaal tarief toe te passen, gebaseerd op het inkomen van de patiënt”, benadrukt Laurent Wenric, directeur-generaal van de CSD.

Cultuur van zorgzaamheid

De dienst voor familiale hulp heeft meer dan 620 medewerkers. Er zijn 120 verpleegkundigen voor de verzorging van ongeveer 20.000 patiënten. Meer dan 7.000 medische bedden, rolstoelen en ander materiaal worden verhuurd en er zijn al meer dan 13.760 noodoproepen naar de alarmcentrale gemaakt. Sinds de oprichting in 1985 is de CSD sterk gegroeid, door de samenwerking met OCMW’s, zorgverleners en andere dienstverleners.

De thuishulpsector is tijdens de pandemie op de achtergrond gebleven, maar heeft een sleutelrol gespeeld in het fysieke en psychologische welzijn van de mensen. “Elk gewerkt uur draagt bij aan het welzijn en soms zelfs aan het geluk van mensen die het nodig hebben”, zei de directeur-generaal in het jaarverslag van 2021.

De directie van de CSD wil haar werknemers net zo goed behandelen als haar patiënten. “Hoeveel jaren scholing ze ook gehad hebben, we bieden al onze medewerkers bijscholing aan. Aangezien de meeste activiteiten lokaal zijn, profiteren we van een sterke cultuur van wederzijdse hulp, zoals tijdens de overstromingen van vorige zomer”, legt Laurent Wenric uit.

Evenwicht

Met sociale verantwoordelijkheid als DNA en dagelijkse investeringen in mensen claimt de Centrale de Services à Domicile een inclusieve bedrijfscultuur te hebben, gebaseerd op diversiteit, die mensen van alle rangen, standen en nationaliteiten samenbrengt.

Dat doet de vraag rijzen naar het evenwicht tussen hulp en rentabiliteit. “Het doel is geen geld te verliezen en ervoor te zorgen dat de winst van de meest winstgevende activiteiten opnieuw wordt geïnvesteerd in minder winstgevende diensten, zodat we zo veel mogelijk mensen kunnen helpen”, geeft de CEO toe. Maar de directie is zich bewust van de omvang van de maatschappelijke uitdagingen, met name de groei van het aantal zorgbehoevenden, terwijl er een tekort aan geschoold personeel is.

Partner Content